RETOURZENDINGEN


HERROEPINGSRECHT


U heeft als consument het recht om de bij de Kazar Online Store gesloten koopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. In geval van een verkoopovereenkomst die de eigendomsoverdracht van lichamelijke zaken tot voorwerp heeft, verstrijkt de termijn voor herroeping van de verkoopovereenkomst 14 dagen na de dag waarop u de goederen in bezit heeft gekregen of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.

In geval van een koopovereenkomst die betrekking heeft op de eigendomsoverdracht van een aantal afzonderlijk verzonden artikelen of een overeenkomst die voorziet in de eigendomsoverdracht van artikelen die in verschillende partijen of onderdelen worden geleverd, zal de herroepingstermijn ingaan op de dag waarop u het laatste artikel, de laatste partij of het laatste onderdeel in bezit krijgt of waarop een derde, die niet de door u aangewezen vervoerder is, het laatste artikel, de laatste partij of het laatste onderdeel in bezit krijgt.

In het geval van verkoopovereenkomsten betreffende diensten gaat de herroepingstermijn van 14 dagen echter in op de dag van de sluiting van de overeenkomst.


Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet u ons in een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld in de vorm van een brief per post of e-mail, op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt uw verklaring bijvoorbeeld per e-mail naar het volgende adres sturen:

CONTRACTUEEL HERROEPINGSRECHT

 

De klant kan het contract herroepen binnen 30 dagen na de aankoopdatum.

 

U kunt de gekochte producten op uw kosten terugsturen naar het onderstaande adres. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen komen voor uw rekening. We raden u aan het verzendbewijs te bewaren.

Voeg het ingevulde retourformulier dat we met de goederen hebben meegestuurd bij het geretourneerde product. Je kunt het retourformulier ook hier downloaden en afdrukken: Retourformulier

We betalen je betaling terug binnen 14 dagen na de dag waarop we je herroepingsverklaring hebben ontvangen. We betalen terug met dezelfde betaalmethode die je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt.

 

Retouradres:

 

No Limit - Kazar (Retouren).

 Promyka 153 Magazijn nr. 5

 05-800 Pruszkow, Polen

 

 

Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar: customercare@kazar.com

RETOURZENDINGEN


HERROEPINGSRECHT

U heeft als consument het recht om de bij de Kazar Online Store gesloten koopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. In geval van een verkoopovereenkomst die de eigendomsoverdracht van lichamelijke zaken tot voorwerp heeft, verstrijkt de termijn voor herroeping van de verkoopovereenkomst 14 dagen na de dag waarop u de goederen in bezit heeft gekregen of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.

In geval van een koopovereenkomst die betrekking heeft op de eigendomsoverdracht van een aantal afzonderlijk verzonden artikelen of een overeenkomst die voorziet in de eigendomsoverdracht van artikelen die in verschillende partijen of onderdelen worden geleverd, zal de herroepingstermijn ingaan op de dag waarop u het laatste artikel, de laatste partij of het laatste onderdeel in bezit krijgt of waarop een derde, die niet de door u aangewezen vervoerder is, het laatste artikel, de laatste partij of het laatste onderdeel in bezit krijgt.

In het geval van verkoopovereenkomsten betreffende diensten gaat de herroepingstermijn van 14 dagen echter in op de dag van de sluiting van de overeenkomst.


Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet u ons in een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld in de vorm van een brief per post of e-mail, op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt uw verklaring bijvoorbeeld per e-mail naar het volgende adres sturen:
customercare@kazar.com.

Meer over terugbetalingen  


CONTRACTUEEL HERROEPINGSRECHT

 

De klant kan het contract herroepen binnen 30 dagen na de aankoopdatum.

 

U kunt de gekochte producten op uw kosten terugsturen naar het onderstaande adres. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen komen voor uw rekening. We raden u aan het verzendbewijs te bewaren.

 

Voeg het ingevulde retourformulier dat we met de goederen hebben meegestuurd bij het geretourneerde product. Je kunt het retourformulier ook hier downloaden en afdrukken: Retourformulier

 

We betalen je betaling terug binnen 14 dagen na de dag waarop we je herroepingsverklaring hebben ontvangen. We betalen terug met dezelfde betaalmethode die je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt.

 

Retouradres:

 

No Limit - Kazar (Retouren).

Promyka 153 Magazijn nr. 5

05-800 Pruszkow, Polen

 

 

Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar: customercare@kazar.com