REGLEMENTEN


Reglement van de online winkel Kazar

Met ingang van 5 oktober 2023.

Reglement van de online winkel PDF

 

 • §1 Algemene bepalingen

 

 1. De internet winkel die beschikbaar is op het volgende internetadres: https://nl.kazar.com/ wordt geëxploiteerd door Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, met hoofdkantoor in Przemyśl, ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700 Przemyśl, ingeschreven in het register van ondernemers van de Nationale Rechtbank door de districtsrechtbank in Rzeszów, XIIe economische afdeling van de Nationale Rechtbank onder KRS-nummer 0000132965, met een aandelenkapitaal van 150 000 PLN, fiscaal identificatienummer (NIP) 795 15 32 361, statistisch nummer (REGON): 651500282 BDO: 000030990.

Contact gegevens:

   1) postadres:

Kazar Group Sp. z o.o.
ul. Lwowska 154
Przemyśl 37-700
Polen

   2) email adres : customercare@kazar.com

   3) telefoonnummer van de klantenservice: +48 16 677 60 00. Openingstijden van het kantoor 

      De openingstijden van de klantenservice staan vermeld in de rubriek CONTACT onderaan
      de website https://nl.kazar.com/ (een telefoongesprek kan in rekening worden gebracht
      tegen het standaardtarief in overeenstemming met de operator).

 1. De volgende termen die in deze Voorwaarden worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:
 • 1) Kazar - Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, met hoofdkantoor in Przemyśl, ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700 Przemyśl, ingeschreven in het register van ondernemers van de Nationale Rechtbank door de districtsrechtbank in Rzeszów, XIIe economische afdeling van de Nationale Rechtbank onder KRS-nummer 0000132965, met een aandelenkapitaal van 150 000 PLN, fiscaal identificatienummer (NIP) 795 15 32 361, statistisch nummer (REGON): 651500282 BDO: 000030990;
 • 2) Webwinkel - online winkel beheerd door Kazar, beschikbaar op https://nl.kazar.com/;
 • 3) Klant - Een Klant die valt onder de definitie van een consument in de toepasselijke wetgeving;
 • 4) Consument - Een Klant die voldoet aan de definitie van Consument, zoals gedefinieerd door het toepasselijke recht, en die dus hoofdzakelijk een rechtshandeling aangaat met Kazar die geen verband houdt met zijn/haar zakelijke (commerciële) of beroepsmatige activiteit, en in het bijzonder een bestelling plaatst in de Online Winkel;
 • 5) Duur van de uitvoering van de bestelling - het aantal werkdagen waarbinnen Kazar de door de Klant via de Online Winkel geplaatste bestelling afrondt, de bestelde producten aan de koerier overhandigt ter aflevering aan de Klant en de bestelde producten per koerier aflevert op het door de Klant in de bestelling opgegeven adres;

6) Werkdagen - werkdagen van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen in Polen;

7) Winkel - detailhandels- of outletwinkel die door Kazar wordt beheerd en zich bevindt in een winkelcentrum of warenhuis op het grondgebied van de Republiek Polen, waar Kazar producten te koop aanbiedt. De lijst van winkels is beschikbaar op https://nl.kazar.com/;

8) Bestelling - de wilsverklaring van de Klant, ingediend via de Online Winkel, met vermelding van: soort en hoeveelheid producten in het aanbod van de Online Winkel op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling, wijze van betaling, leveringsoptie, plaats van levering van de producten en gegevens van de Klant, die een aanbod van Kazar van de Klant vormt om via de Online Winkel een koopovereenkomst aan te gaan voor de producten die het voorwerp van de bestelling zijn;

9) Website - Internetservice uitgevoerd door Kazar en beschikbaar op het volgende adres: https://nl.kazar.com/.

 1. Dit reglement bevat de beginselen voor het gebruik van de Online Winkel, in het bijzonder de beginselen voor het sluiten van verkoopovereenkomsten voor producten die Kazar via de Online Winkel aanbiedt en de beginselen voor de klachtenprocedure.
 2. Alle producten die in de Online Winkel worden aangeboden zijn splinternieuw.
 3. Om gebruik te kunnen maken van de Online Winkel, door de collecties te bladeren en bestellingen te plaatsen, moet aan de volgende technische minimumvereisten worden voldaan:

1) een computer of ander multimedia-apparaat met internettoegang;

2) webbrowser:

a) Internet Explorer versie 11.0 of later met ondersteuning voor ActiveX-applets, JavaScript en cookies ingeschakeld

b) Mozilla Firefox versie 52.0 of hoger met ondersteuning voor Java-applets, JavaScript en cookies ingeschakeld

c) Google Chrome versie 56.0 of hoger met ondersteuning voor Java-applets, JavaScript en cookies ingeschakeld

d) Opera versie 43.0 of hoger met ondersteuning voor Java-applets, JavaScript en cookies ingeschakeld

e) Apple Safari versie 8.0 of hoger met ondersteuning voor Java-applets, JavaScript en cookies;

3) Een actief e-mailaccount;

4) Aanbevolen minimale schermresolutie van 1360 x 1024 pixels.

 1. Om de veiligheid van de communicatie en de gegevens die in de Online Winkel worden verzonden te waarborgen, neemt Kazar technische en organisatorische maatregelen die in verhouding staan tot het risico, met name maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden persoonsgegevens die via het internet worden verzonden, in handen krijgen en wijzigen. Kazar garandeert de veiligheid van de gegevensoverdracht in de online winkel door het gebruik van SSL-protocol (SecureSocketLayer).
 2. De Klant die gebruik maakt van de Online Winkel is verplicht om:

1) de Internetwinkel te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van deze Voorwaarden,

2) de Online Winkel te gebruiken in overeenstemming met de goede gebruiken en met respect voor de persoonlijke rechten van anderen,

3) geen illegale inhoud te melden of te leveren,

4) de Internetwinkel op zodanige wijze te gebruiken dat de werking ervan niet wordt verstoord,

5) de inhoud van de Internetwinkel alleen voor eigen persoonlijk gebruik aan te wenden,

6) in het kader van de Internetwinkel geen acties te ondernemen die bestaan in het verzenden of plaatsen van ongevraagde commerciële informatie (spam)).

 

 

 

 • §2 Registratie en aanmelding
 1. Kazar biedt een elektronische dienst aan die erin bestaat dat de Klanten een klantenaccount kunnen aanmaken en gebruiken op de website van de Online Winkel die beschikbaar is op https://nl.kazar.com/.
 2. De dienst Klantenaccount omvat het in staat stellen van de Klanten om de opties van de Online Winkel te gebruiken na te hebben ingelogd.
 3. Registratie van een Klantaccount in de Online Winkel is vrijwillig en kosteloos.
 4. De Klant kan het aanbod van de Online Winkel bekijken en bestellingen plaatsen zonder een Klantaccount te registreren. Een Klant die een Klantenaccount heeft geregistreerd in de Online Winkel kan echter producten toevoegen aan "favorieten" en deze aanbevelen aan vrienden, en tevens bestellingen en de status van geplaatste bestellingen volgen.
 5. De Klant kan een Klantaccount aanmaken in de Online Winkel door te klikken op het tabblad "Aanmelden/Registreren" op de startpagina van de Online Winkel op https://nl.kazar.com/ of kan een Klantaccount aanmaken wanneer hij een bestelling plaatst via de Online Winkel.
 6. Om een Klantenaccount in de Online Winkel te registreren, moet het registratieformulier worden ingevuld door uw e-mailadres en wachtwoord op te geven. De Klant moet deze Algemene Voorwaarden lezen en aanvaarden en instemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens die hij tijdens de registratie heeft verstrekt en die als verplicht zijn aangemerkt. Het verstrekken van als verplicht aangeduide gegevens is noodzakelijk voor het aanmaken van een Klantenaccount, het plaatsen en uitvoeren van bestellingen via de Webwinkel, alsmede voor het verlenen van goede Internetdiensten. De verstrekking van gegevens die als verplicht zijn gemarkeerd, geschiedt op vrijwillige basis, maar is noodzakelijk om een Klantenaccount aan te maken. Het verstrekken van gegevens die niet als verplicht zijn aangemerkt, geschiedt op vrijwillige basis en is niet noodzakelijk voor het openen van een Klantenaccount.
 7. Na het invullen van het registratieformulier en het klikken op de knop "Registreren", zal Kazar een bericht sturen naar het opgegeven e-mailadres ter bevestiging van de registratie van het Account van de Klant. Het contract voor de levering van online diensten voor het aanmaken en gebruiken van een Klantenaccount op de website van de Online Winkel komt tot stand na ontvangst door de Klant van de e-mail ter bevestiging van de registratie van het Klantenaccount. Een Klantenaccount wordt voor onbepaalde tijd gratis ter beschikking gesteld.
 8. Na de registratie van een Klantenaccount kan de Klant inloggen in de Online Winkel met het e-mailadres en het wachtwoord dat hij tijdens de registratie heeft opgegeven.
 9. De Klant kan de overeenkomst voor een Klantenaccount te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder de kosten te dragen, beëindigen door een verzoek tot verwijdering van het Klantenaccount samen met de vermelding van het tijdens de registratie in de Online Winkel opgegeven e-mailadres aan Kazar te zenden per e-mail aan het volgende adres: customercare@kazar.com of schriftelijk aan het in § 1 lid 1.1 vermelde postadres van Kazar.
 10. Kazar kan de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een Klantenaccount met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen beëindigen om belangrijke redenen, in het bijzonder:

1) indien de Klant de Online Winkel gebruikt op een wijze die in strijd is met de toepasselijke wetgeving of de bepalingen van deze Voorwaarden,

2) indien de Klant de Online Winkel gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van derden of de goede zeden,

3) indien de Klant de Online Winkel gebruikt op een manier die de werking ervan verstoort,

4) De Klant verzendt of publiceert ongevraagde commerciële informatie (spam) via de Internetwinkel).

 1. Kazar kan een opzegging van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een Klantaccount indienen per e-mail naar het e-mailadres dat op dat moment in de Online Winkel is geregistreerd.
 2. In geval van terugtrekking van de overeenkomst voor de levering van een Klantenaccount door een van de partijen of beëindiging van de overeenkomst met wederzijds goedvinden van de partijen, zal het Klantenaccount worden geblokkeerd en verwijderd uit de Online Winkel.
 3. De terugtrekking van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een Klantaccount door een van de partijen of de beëindiging van de overeenkomst met wederzijdse instemming van de partijen heeft geen invloed op de rechten die de partijen vóór de terugtrekking uit de overeenkomst of de beëindiging ervan hebben verworven.
 • §3 Plaatsen van bestellingen
 1. De Klant kan de door de Internetwinkel aangeboden producten kopen door een bestelling te plaatsen. Bestellingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden geplaatst via de Online Winkel website https://nl.kazar.com/.
 2. Een verplicht onderdeel van het plaatsen van een bestelling is het door de Klant lezen en aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden, hetgeen de Klant bevestigt door het betreffende vakje aan te vinken alvorens de bestelling af te ronden. Indien de Klant deze Algemene Voorwaarden niet aanvaardt bij het plaatsen van een bestelling, zal de aankoop van producten in de Online Winkel niet mogelijk zijn.
 3. Bij het plaatsen van een bestelling verstrekt de Klant zijn/haar persoonsgegevens die in het bestelformulier als verplicht zijn aangemerkt en stemt hij/zij, door het betreffende vakje aan te vinken, in met de verwerking van de gegevens die de Klant bij het plaatsen van de bestelling heeft verstrekt ten behoeve van de afhandeling in de Online Winkel. Het verstrekken van persoonsgegevens die als verplicht zijn gemarkeerd, geschiedt op vrijwillige basis, maar is noodzakelijk om een bestelling te kunnen plaatsen. Het verstrekken van persoonsgegevens die niet als verplicht zijn aangemerkt, is vrijwillig en niet nodig om een bestelling te plaatsen.
 4. Om een bestelling te plaatsen is het noodzakelijk om de bestelling via de website Winkel https://nl.kazar.com/ in te vullen, het land van levering aan te geven, een van de vermelde koeriersbedrijven aan te geven (als er meer dan een is om uit te kiezen), het bestelformulier in te vullen, en vervolgens de bestelling te bevestigen en te verzenden door op de knop "BEVESTIGING VAN DE KOOP" te klikken. Door op deze knop te klikken rondt de Klant de bestelling af en is hij verplicht te betalen.
 5. De klant voltooit de bestelling met behulp van de ""WINKELWAGEN". Door op de knop "TOEVOEGEN AAN DE WINKELWAGEN " te klikken. De Klant selecteert de producten die op het moment van de bestelling in de Online Winkel worden aangeboden aan de hand van hun beschrijving en prijs, en kiest de maat als het product in verschillende maten wordt aangeboden. Nadat de Klant op de knop "NAAR BESTELLEN" heeft geklikt, vult hij het bestelformulier in, geeft hij de leveringsgegevens, het factuuradres (indien verschillend van het adres dat voor de levering is opgegeven) en selecteert hij de betalingswijze.
 6. Het bestelformulier moet de volgende gegevens bevatten:
  1) de naam, de achternaam en het postadres van de Klant,
  2) telefoonnummer en e-mailadres van de Klant,
  3) gegevens en adres van de ontvanger, indien de bestelde producten op een ander adres dan dat van de Klant moeten worden afgeleverd.
 7. De Klant die een Klantaccount in de Online Winkel registreert, kan een bestelling plaatsen via een Klantaccount nadat hij in de Online Winkel is ingelogd.
 8. Het in de Online Winkel bestelde product kan worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres in geselecteerde landen van de Europese Unie. De lijst van landen waarnaar wordt geleverd, is beschikbaar in de Online Winkel onder "Leveringsinformatie" op https://nl.kazar.com/leveringsopties.
 9. Informatie over de totale waarde van de bestelling, met inbegrip van de prijs van het product en de leveringskosten, wordt telkens vermeld in de Online Winkel https://nl.kazar.com/ tijdens de bestelling, met inbegrip van onmiddellijk vóór en op het ogenblik van de bevestiging en het verzenden van de bestelling door de Klant. Dit zijn de totale kosten die de Klant verplicht is te betalen, met inbegrip van alle toepasselijke belastingen en leveringskosten.
 10. Tijdens het bestelproces, tot op het moment van het drukken op de knop " Bestelling bevestigen ", kan de Klant de bestelling wijzigen, met name de keuze van het product, de plaats van levering, de in de bestelbon vermelde gegevens, de betalingswijze (online overschrijving of kredietkaart). Om de selectie te wijzigen, klikt u op de knop "bewerken" op de winkelpagina. Deze knop wordt weergegeven bij het plaatsen van een bestelling.
 11. De bestelling wordt geplaatst na het voltooien van de bestelling, het kiezen van het land van levering, het invullen van het bestelformulier, het kiezen van de betalingswijze, het goedkeuren van deze Algemene Voorwaarden door de Klant en het verstrekken van als verplicht aangeduide persoonlijke gegevens. De bestelling is geplaatst wanneer de Klant op de knop "Bevestig bestelling" klikt. Een bestelling via de Online Winkel leidt tot een betalingsverplichting. Het plaatsen van een Bestelling door de Klant betekent het maken van een aanbod aan Kazar tot het sluiten van een koopovereenkomst voor de goederen die het onderwerp zijn van de Bestelling.
 12. Wanneer de Bestelling door de Klant is ingediend, zal Kazar onmiddellijk een e-mail sturen naar het op het Bestelformulier vermelde e-mailadres (of in het Klantaccount, indien de Klant de Bestelling heeft ingediend met behulp van het Klantaccount), waarin de ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding van de Bestelling voor uitvoering wordt bevestigd. Op het moment dat de Klant het elektronische bericht van Kazar ontvangt waarin de verzending van de bestelde goederen wordt bevestigd, komt de koopovereenkomst tussen de Klant en Kazar tot stand.  Bevestiging, kennisname, registratie, beveiliging. Het gesloten contract wordt bevestigd en vastgelegd door de Klant het bovengenoemde e-mailbericht toe te zenden, samen met bijlagen in PDF-formaat met deze Algemene Voorwaarden, instructies over het recht om het contract te herroepen en een modelformulier voor herroeping.
 13. De door Kazar aangeboden Elektronische diensten, bestaande uit het in staat stellen van de Klanten om bestellingen te plaatsen voor producten die door Kazar via de Online Winkel worden aangeboden, zijn kosteloos en betreffen eenmalige diensten. De dienst wordt beëindigd onmiddellijk na de uitvoering van de bestelling door Kazar of na de beëindiging door de Klant van de procedure voor het plaatsen van bestellingen via de Online Winkel.
 14. Indien na het plaatsen van een bestelling van meerdere producten blijkt dat een deel van de bestelling niet binnen de orderdoorlooptijd kan worden uitgevoerd, zal Kazar de Klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen door een bericht te sturen naar het op het bestelformulier aangegeven e-mailadres of naar het Account van de Klant, indien de Klant de bestelling via het Klantenaccount heeft geplaatst.
 15. In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer meerdere Klanten tegelijkertijd een Bestelling plaatsen voor dezelfde goederen, kan het voorkomen dat de goederen niet beschikbaar zijn. In een dergelijke situatie wordt de Klant geïnformeerd over de onmogelijkheid om de Bestelling te verwerken.
 16. In het geval dat de goederen niet op voorraad zijn of de Bestelling om een andere reden niet kan worden uitgevoerd, wordt de Klant hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
 17. In het geval bedoeld in artikel 14 zal Kazar, indien de Klant de bestelde producten vooruit heeft betaald, het betaalde bedrag of een passend gedeelte daarvan onmiddellijk terugbetalen indien de bestelling gedeeltelijk wordt uitgevoerd. De terugbetaling geschiedt op dezelfde wijze als de betaling door de Klant, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een andere wijze van betaling - in ieder geval worden de consument geen kosten aangerekend voor deze terugbetaling. 
  • §4 Prijzen van de producten
  1. De prijzen van de producten die op de websites van de Online Winkel worden gepresenteerd, zijn brutoprijzen, dat wil zeggen dat zij inclusief BTW en andere belastingen zijn. De op de website van de Online Winkel vermelde prijzen hebben betrekking op één stuk van de goederen (of op een paar, indien de goederen gewoonlijk per paar worden verkocht).
  2. De op de pagina's van de Online Winkel vermelde prijzen van de producten zijn exclusief de in § 6 van deze Voorwaarden bedoelde leveringskosten en eventuele douanekosten. De leveringskosten worden telkens vermeld op de website van de Online Winkel bij het plaatsen van een bestelling, ook onmiddellijk vóór en op het ogenblik van de bevestiging en het verzenden van de bestelling door de Klant, en zijn inbegrepen in de totale waarde van de bestelling. De totale waarde van de bestelling bestaat uit de prijs van het product en de leveringskosten.
  3. Informatie over de prijzen van de producten, hun eigenschappen en de voornaamste kenmerken zijn beschikbaar op de Online Winkel website en worden naast het product getoond.
  4. De definitieve en bindende prijs is de prijs die in de „winkelmand" in het overzicht van de bestelling wordt aangegeven op het moment dat de Klant een bestelling plaatst via de Online Winkel.
  5. Prijzen van producten die op de website van de Online Winkel worden aangegeven, zijn alleen geldig bij het plaatsen van bestellingen via de Online Winkel. Bij detailverkoop in winkels gelden de in de winkel aangegeven prijzen.
  6. De prijzen van producten die op de website van de Online Winkel worden gepresenteerd, kunnen worden gewijzigd, maar een dergelijke prijswijziging is niet van invloed op bestellingen die zijn geplaatst voordat de prijswijziging van kracht wordt. 
  • §41Promotie campagnes
  1. Op de websites van de Kazar Online Winkel kunnen promoties of uitverkopen (hierna Promotieacties genoemd) worden georganiseerd.
  2. Promotieacties kunnen met name bestaan uit:
   a) het geven van een korting in de vorm van een vast bedrag of percentage voor een bepaald product of bepaalde categorie van producten in de internetwinkel;
   b) het verlenen van een vast bedrag of percentage korting voor het goedkoopste product of de goedkoopste producten bij aankoop van een bepaalde hoeveelheid goederen in de internetwinkel;
   c) de toekenning van een vast bedrag of een vast percentage korting op in de Internetwinkel gekochte goederen uit een bepaalde categorie.
  3. De details van de promotionele acties worden voor de start van de actie gepubliceerd op de websites van de Kazar Winkels.
  4. De promotiecampagnes zijn een onderdeel van de marketingactiviteiten van Kazar, die erop gericht zijn de producten van het merk Kazar te promoten.
  5. Deelnemer aan de Promotionele Actie kan alleen een Consument ("Deelnemer") zijn.
  6. Korting wordt berekend over de bruto waarde van het promotionele product.
  7. Elke Deelnemer kan meer dan eenmaal aan de Promotionele Actie deelnemen, mits hij/zij voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de betreffende Promotionele Actie, tenzij in de nadere voorwaarden van de Promotionele Actie anders is bepaald.
  8. Kazar is gerechtigd een maximum aantal stuks van een bepaald product of een bepaalde categorie van producten die onder één bestelling of een bepaalde Promotionele Actie vallen, te introduceren.
  9. De Promotionele Actie kan niet worden gecombineerd met andere Promotionele Acties, tenzij in de gedetailleerde voorwaarden van de betreffende Promotionele Actie duidelijk anders is bepaald. Dit betekent met name dat goederen die eerder zijn afgeprijsd, uitverkocht of waarvoor in het kader van een andere Promotionele actie korting is verleend, niet als Promotionele goederen kunnen worden gebruikt (tenzij dit duidelijk in de gedetailleerde voorwaarden van een bepaalde Promotionele actie is bepaald).
  10. De waarde van de korting (gegeven als onderdeel van een bepaalde Promotionele Actie) kan niet geheel of gedeeltelijk worden ingewisseld voor contant geld of voor Cadeaubonnen.
  11. Indien, als gevolg van de terugtrekking uit het contract, de voorwaarden van de in het kader van de gegeven Promotionele Actie toegekende korting komen te vervallen, verliest de Deelnemer het recht op de toegekende korting. In een dergelijk geval is de deelnemer aan de promotionele actie verplicht, naar eigen goeddunken, het bedrag van de verleende korting terug te geven of het promotionele product of de promotionele producten waarvoor de korting was verleend, terug te geven. Het bovenstaande is met name van toepassing wanneer het voorwerp van de bestelling een promotionele set is (in dat geval kan de intrekking of annulering van de bestelling slechts betrekking hebben op de volledige promotionele set), alsmede wanneer de aankoop van het in de promotionele actie vermelde aantal goederen recht geeft op de korting.
  12. De principes van de Promotiecampagne kunnen tijdens de looptijd ervan worden gewijzigd, met dien verstande dat dit geen betrekking heeft op overeenkomsten die vóór de invoering van de wijzigingen zijn gesloten. Met name kunnen de uitgangspunten van de Promotieactie worden gewijzigd bij wijziging van de regelgeving met betrekking tot de organisatie van de Promotieactie, bij verlenging van de looptijd van de Promotieactie en bij wijziging van de wijze van uitvoering van de Promotieactie om technische redenen.
  13. De datum van het plaatsen van een bestelling in overeenstemming met dit Reglement bepaalt de datum van deelname aan de Actiecampagne.
  14. Promotiecampagnes kunnen gedurende een bepaalde periode lopen, totdat zij worden teruggeroepen of totdat de voorraad goederen is uitgeput.
   • §5 Wijze van betaling voor bestelde producten

    

   1. De huidige beschikbare betaalmethoden worden vermeld op de website van de Online Winkel op https://nl.kazar.com/ onder "Betaalmethoden". Bovendien worden alle beschikbare betalingsmethoden vermeld aan het begin van de bestelprocedure, net voordat de bestelling wordt geplaatst.
   2. De verzendkosten worden vermeld op de website van de Online Winkel op https://nl.kazar.com/ onder "Verzendkosten". Daarnaast worden deze kosten vermeld tijdens het bestelproces of vlak voor de orderbevestiging en opgenomen in het totale bestelbedrag.

    

   • §6 Verwerking van de bestelling, leveringswijze en kosten
   1. Producten die via de Online Winkel worden besteld op de wijze zoals bepaald in § 3 van deze Voorwaarden, worden geleverd in geselecteerde lidstaten van de Europese Unie.  Een lijst van deze aangesloten landen is beschikbaar op de Online Winkel website onder "Leveringsinformatie" op: https://nl.kazar.com/leveringsopties.
   2. Producten die via de Online Winkel worden besteld, worden via een koeriersdienst afgeleverd op het door de Klant opgegeven adres.
   3. Producten besteld via de Internet Winkel worden geleverd op werkdagen.
   4. De levering van het via de Online Winkel bestelde product op het adres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven, is afhankelijk van de betaling zoals hieronder beschreven.
   5. De verzendkosten worden vermeld op de website van de Online Winkel op https://nl.kazar.com/ onder "Verzendkosten". Daarnaast worden deze kosten vermeld tijdens het bestelproces of vlak voor de orderbevestiging en opgenomen in het totale bestelbedrag.
   6. Het via de Online Winkel bestelde product wordt binnen twee werkdagen na ontvangst door Kazar van de bevestiging van correcte betaling van de betalingsontvanger door Kazar voltooid en aan de koerier overgedragen voor aflevering op het door de Klant in de bestelling aangegeven adres.
   7. De levertijd van de bestelling omvat de tijd die het koeriersbedrijf nodig heeft om het bestelde product op het bij de bestelling aangegeven adres af te leveren. Deze tijd varieert naargelang het land van levering gekozen door de Klant en is aangegeven in de tabel op de Online Winkel website onder "Leveringsinformatie" op: https://nl.kazar.com/leveringsopties.
   8. Na het plaatsen van een bestelling van goederen via de Online Winkel, ontvangt de Klant een factuur voor het voorwerp van de bestelling, behalve in het geval van een Cadeaubon gekocht via de Online Winkel, de Klant een niet-fiscale afdruk van Kazar ontvangt ter bevestiging van de betaling van de middelen, die niet is een fiscaal ontvangstbewijs of fiscale factuu.
   9. Onder voorbehoud van punt 11 hieronder, wordt de in punt 8 bedoelde fiscale factuur in elektronische vorm aan de Klant bezorgd door verzending van een e-mail naar het in § 3.6 van deze Algemene Voorwaarden vermelde adres, met de fiscale factuur als bijlage in de vorm van een PDF-bestand (.pdf). Factuurcorrecties zullen op dezelfde wijze worden afgeleverd.
   10. Door de aanvaarding van deze Voorwaarden stemt de Klant in met de verzending van elektronische facturen op de wijze zoals uiteengezet in de paragrafen 8 en 9 hierboven, onder voorbehoud van paragraaf 11 hieronder.
   11. Een papieren factuur die het voorwerp van de bestelling dekt, zal op verzoek van de Klant worden toegezonden. Het verzoek om een belastingfactuur moet worden gericht aan het volgende adres Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700, Polen, of naar het e-mailadres: customercare@kazar.com. Het verzoek dient het ordernummer en het adres te bevatten waar de belastingfactuur moet worden afgeleverd. Correcties op facturen die in papieren vorm aan de Klant zijn bezorgd, zullen ook in papieren vorm aan de Klant worden bezorgd. 
   • §7 Herroepingsrecht
   1. Een consument die een overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan deze overeenkomst binnen 14 dagen herroepen zonder opgave van redenen en zonder vergoeding van kosten, met uitzondering van de in de punten 7 en 8 hieronder bedoelde kosten. Aanwijzingen betreffende het herroepingsrecht, waaronder met name informatie over de wijze waarop en de termijn waarbinnen van het herroepingsrecht gebruik kan worden gemaakt en over de kosten die de Klant moet maken voor het terugzenden van de producten in geval van herroeping van de overeenkomst, zijn opgenomen in aanhangsel nr. 1 bij dit reglement.
   2. De termijn voor herroeping van de overeenkomst gaat in:
    1) In geval van een verkoopovereenkomst - van de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de koerier is die het product in ontvangst heeft genomen, en in geval van een overeenkomst die betrekking heeft op meerdere producten die afzonderlijk, in partijen of in gedeelten worden geleverd - vanaf de inontvangstneming van het laatste product, de laatste partij of het laatste gedeelte;
    2) Voor andere contracten - vanaf de datum van sluiting van het contract.
   3. De consument kan de overeenkomst herroepen door Kazar op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld door het sturen van een brief per post naar het adres: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700, Polen, onder vermelding van "Terugzenden", of door een verklaring elektronisch te verzenden naar het e-mailadres: customercare@kazar.com. De verklaring van herroeping kan worden gedaan door middel van het formulier voor herroeping van de overeenkomst, dat als aanhangsel nr. 2 bij dit reglement is gevoegd, maar het gebruik van dit formulier is niet verplicht.
   4. [Alleen van toepassing in het Zweedse rechtsgebied] De consument kan ook een verklaring van herroeping indienen door gebruik te maken van het modelformulier van het Zweedse Consumentenbureau, dat beschikbaar is op  www.konsumentverket.se.
   5. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
   6. In geval van herroeping van de overeenkomst is de consument verplicht het product onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop hij de herroeping van de overeenkomst aan Kazar heeft medegedeeld, aan Kazar te retourneren. Om de termijn te voldoen, is het voldoende om het product vóór het verstrijken van de 14 dagen op te sturen naar het adres dat is aangegeven op de website van de Online Winkel op https://nl.kazar.com/ onder "Retourneren”.
   7. De consument draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen, met inbegrip van de rechten en heffingen die op de terugzending van toepassing zijn.
   8. Indien de consument kiest voor een andere wijze van levering van het product dan de door Kazar aangeboden goedkoopste standaard wijze van levering, is Kazar niet gehouden tot vergoeding van de door de Klant extra gemaakte kosten.
   9. In geval van herroeping van de overeenkomst zal Kazar onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de verklaring van de consument dat hij de overeenkomst herroept, alle van hem ontvangen betalingen, inclusief de kosten van levering van de goederen, aan de consument terugbetalen, met uitzondering van de bijkomende kosten van de door de consument gekozen wijze van levering anders dan de door Kazar aangeboden goedkoopste wijze van levering.
   10. Terugbetaling van betalingen geschiedt door Kazar met gebruikmaking van dezelfde door de Consument gebruikte betaalwijze, tenzij de Consument uitdrukkelijk instemt met een andere betaalwijze - in ieder geval zullen aan deze terugbetaling voor de Consument geen kosten zijn verbonden.
   11. Kazar kan de terugbetaling van de van de consument ontvangen betaling opschorten tot de ontvangst van de producten of de bevestiging van de verzending van de producten door de consument, naargelang welk feit zich het eerst voordoet.
   12. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik van het product op een andere wijze dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
   13. Het herroepingsrecht van de op afstand gesloten overeenkomst is voor de consument niet van toepassing ten aanzien van de volgende overeenkomsten.

    1) een overeenkomst voor de verlening van diensten, indien de entiteit de dienst heeft verleend met de uitdrukkelijke instemming van de consument, die vóór de verlening van de dienst ervan in kennis is gesteld dat de consument na de verlening van de dienst door de entiteit het recht zal verliezen om de overeenkomst te herroepen. van het contract;

    2) overeenkomsten die betrekking hebben op een product op maat, dat niet geprefabriceerd is, maar vervaardigd is volgens de instructies van de Klant of bedoeld is om aan zijn geïndividualiseerde behoeften te voldoen;

    3) contracten die betrekking hebben op producten met een korte houdbaarheidstermijn;

    4) contracten betreffende producten die worden geleverd in verzegelde verpakkingen die na opening om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden indien de verpakking na levering is geopend;

    5) opdrachten betreffende producten die door hun aard na de levering blijvend met andere producten moeten worden gecombineerd.

    • §71Contractueel herroepingsrecht

     

    1. De Klant kan zich ook na het verstrijken van de in § 7 genoemde termijn van 14 dagen, tot het verstrijken van de termijn van 30 dagen vanaf de datum van aankoop, uit de overeenkomst terugtrekken ("contractueel herroepingsrecht").
    2. Het contractuele herroepingsrecht kan alleen worden uitgeoefend op vertoon van het aankoopbewijs (kassabon of factuur), op voorwaarde dat het geretourneerde product geen sporen van gebruik of mechanische beschadiging vertoont. Het contractuele herroepingsrecht is niet van toepassing op de aankoop van Kazar Cadeaubonnen en gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten (bv. ingekorte bandjes, horloges waarbij de armbanden op verzoek van de Klant zijn ingekort).
    3. De in § 71 punt 1 bedoelde termijn van 30 dagen wordt berekend vanaf de dag volgend op de dag van aankoop van het produkt en verstrijkt op de 30e dag, zelfs indien dit een feestdag of een zaterdag is.
    4. Om de in § 71 lid 3 genoemde termijnen in acht te nemen, volstaat het om het product samen met het formulier voor herroeping, dat als bijlage nr. 2 bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd, naar het volgende adres dat is aangegeven op de website van de Online Winkel op https://nl.kazar.com/ onder "Retourneren”.
    5. Betaling van aankopen die op grond van het contractuele herroepingsrecht worden geretourneerd, geschiedt door Kazar met gebruikmaking van dezelfde betaalmiddelen als die welke de Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt.
    6. Het contractuele herroepingsrecht doet geen afbreuk aan en beperkt het herroepingsrecht niet dat voortvloeit uit het toepasselijke recht.

     

    • §8 Klachtenprocedure 
    1. Kazar is verplicht de goederen aan de Klant te leveren in overeenstemming met de overeenkomst. Meer informatie over wettelijke garantierechten is te vinden op: https://nl.kazar.com/klachten of in de desbetreffende wettelijke bepalingen.
    2. Klachten kunnen door de Klant schriftelijk worden ingediend bij het Kazar Klantenservicepunt op het volgende adres:
     Kazar Group Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta,
     ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700
     Polen, met de vermelding "Klacht".
    3. Elke klacht dient in het bijzonder te bevatten: naam en voornaam, postadres, e-mailadres, indien de Klant een antwoord op zijn klacht langs elektronische weg wenst te ontvangen, de datum van aankoop van het product, het type product waarop de Klacht betrekking heeft, een nauwkeurige beschrijving van het gebrek en de datum waarop het gebrek werd vastgesteld, het verzoek van de Klant, alsmede de methode die de voorkeur geniet voor de behandeling van de beslissing over een bepaalde klacht. Samen met de klacht moet een bewijs van aankoop van het product aan het Kazar-bedrijf worden voorgelegd. Dit kan een kopie zijn van het ontvangstbewijs, een kopie van de factuur, een betalingsbewijs of een ander bewijs. Er zij op gewezen dat de verstrekking van voornoemde gegevens door de Klant wordt aanbevolen, maar niet verplicht is. Daarom kan de Klant een klacht indienen zonder dergelijke gegevens, hetgeen de doeltreffendheid ervan niet zal beïnvloeden.
    4. Een klacht kan worden ingediend met behulp van het klachtenformulier dat beschikbaar is op de website van de Online Winkel in het tabblad "Klachten" op https://nl.kazar.com/klachten. Het klachtenformulier is slechts een model dat de Klant niet hoeft te gebruiken of te volgen.
    5. De Klant, die zijn rechten onder de garantie uitoefent, is verplicht de gebrekkige goederen op kosten van Kazar af te leveren op de plaats genoemd in § 8 lid 2 van deze voorwaarden.
    6. Kazar behandelt en beantwoordt klachten onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van de klacht. De Klant wordt in kennis gesteld van de wijze van behandeling van de klacht in het formulier dat hij bij de indiening van de klacht heeft gekozen..
    7. Klachten met betrekking tot de nieuwsbrief of andere elektronische diensten, met inbegrip van onregelmatigheden in de werking van de Online Winkel, kunnen worden gemeld:
     1) per e-mail aan het volgende adres: customercare@kazar.com,
     2) per telefoon, aan de Klantenservice: +48 16 677 60 00. De werktijden van de Klantenservice staan vermeld in het tabblad CONTACT onderaan de website https://nl.kazar.com/ (voor een telefoongesprek kunnen standaardkosten in rekening worden gebracht volgens het tarief van de operator).
    8. Klachten met betrekking tot de nieuwsbrief of andere elektronische diensten dienen in het bijzonder te bevatten: een beschrijving van de zaken waarop de klacht betrekking heeft, het e-mailadres dat bij de registratie van de klantaccount of het plaatsen van een bestelling is opgegeven en het e-mail- of postadres waar de Klant wenst dat op de klacht wordt gereageerd, indien dit een ander adres is, en de methode die de Klant verkiest om de klacht op te lossen. Er zij aan herinnerd dat de verstrekking van bovengenoemde gegevens door de Klant wordt aanbevolen, maar niet verplicht is, en dat de Klant bijgevolg een klacht kan indienen zonder dat deze gegevens worden meegedeeld, hetgeen de doeltreffendheid ervan niet zal beïnvloeden. De klacht zal worden onderzocht en binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de klacht door Kazar zal een antwoord worden verzonden. De Klant wordt van de beslissing in kennis gesteld op de wijze die de Klant bij de indiening van de klacht heeft gekozen.
    9. Indien er in de klacht iets ontbreekt, zal de onderneming Kazar de Klant daarvan in kennis stellen op het in de klacht vermelde adres.
     • §9 Buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures

      

     1. Consumenten kunnen gebruik maken van buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures. Het netwerk van Europese centra voor de consument helpt bij het oplossen van grensoverschrijdende geschillen. Voor meer informatie over buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures en hoe u daar in uw rechtsgebied toegang toe kunt krijgen, kunt u terecht op:  
      http://www.konsument.gov.pl/en/eck-w-europie.html of 
      http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.html
     2. Consumenten kunnen ook gebruikmaken van een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), overeenkomstig Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22 / EG (verordening ODR consumenten). Het Europese ODR-platform beoogt de onafhankelijke, onpartijdige, transparante, doeltreffende, snelle en billijke beslechting door de rechter van onlinegeschillen tussen consumenten en ondernemers over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten inzake onlineverkoop of onlinedienstverlening tussen in de Europese Unie woonachtige consumenten en in de Europese Unie gevestigde ondernemers te vergemakkelijken. Een elektronische link naar het ODR-platform is te vinden op www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wij willen u ook wijzen op de e-mailadressen van Kazar Group Sp. z o.o: customercare@kazar.com.
     3. Het gebruik van buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures geschiedt op vrijwillige basis en kan plaatsvinden indien beide partijen ermee instemmen.

      

     • §10 Nieuwsbrief
     1. De Klant kan ermee instemmen de door de onderneming Kazar uitgegeven nieuwsbrief te ontvangen. De nieuwsbrief wordt alleen verzonden aan klanten die de nieuwsbrief hebben aangevraagd door het betreffende vakje op het registratieformulier of in het contract aan te vinken, en vervolgens de bevestigingslink hebben geactiveerd die per e-mail naar het e-mailadres van de consument is verzonden (en daarmee hebben ingestemd met het ontvangen van commerciële informatie op het opgegeven e-mailadres).
     2. De nieuwsbrief wordt verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres, de informatie wordt verzonden in de vorm van een e-mailbericht. De nieuwsbrief bevat met name informatie over producten die door Kazar worden aangeboden, nieuwe collecties, lopende promoties. De nieuwsbrief is gratis.
     3. Klanten kunnen te allen tijde, om welke reden dan ook en zonder kosten, het e-mailadres waarnaar de nieuwsbrief wordt gestuurd wijzigen of zich uitschrijven voor de nieuwsbrief door te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief, het e-mailadres in te voeren in het daarvoor bestemde veld en te klikken op de knop "Uitschrijven".
     • 11 Persoonsgegevens en privacybeleid
     1. De persoonsgegevens van Klanten en Gebruikers van de Winkel worden beheerd door Kazar Group Sp. z o.o. met hoofdkantoor in Przemyśl 37-700, Lwowska 154, Polen.
     2. Voor kwesties in verband met gegevensbescherming kunnen zowel de Klant als de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: iod@kazar.com.
     3. Het verstrekken van persoonsgegevens door Klanten en Gebruikers van de Winkel geschiedt op vrijwillige basis, hoewel het in sommige gevallen noodzakelijk is om te voldoen aan het doel van de aankoop. De persoonsgegevens van de klanten worden verwerkt met het oog op de inschrijving in de winkel en, in geval van toestemming, in verband met de marketing van Kazar-producten en -diensten en de deelname aan de nieuwsbriefdienst, waaronder wordt verstaan het elektronisch verzenden van commerciële informatie en het gebruik van telecommunicatie-eindapparatuur - SMS, overeenkomstig de wet van 18 juli 2002 betreffende elektronische diensten. In geval van aankoop van goederen worden persoonsgegevens verwerkt met het oog op de correcte uitvoering van het verkoopcontract van de aangekochte producten en de levering ervan. Het niet verstrekken van de voor het sluiten van een verkoopovereenkomst noodzakelijke persoonsgegevens leidt tot weigering van het sluiten van een verkoopovereenkomst.
     4. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de marketing van producten en diensten en de deelname aan de nieuwsbrief is de gegeven toestemming, terwijl in het geval van klantenregistratie in de internetwinkel, de aankoop van goederen, gegevensverwerking noodzakelijk is om de verkoop uit te voeren.
     5. Persoonsgegevens worden bewaard totdat de Gebruiker van de Winkel zijn toestemming intrekt of tot maximaal 5 jaar nadat de laatste bestelling is verwerkt, in het geval van Klanten van de Winkel.
     6. Wij zullen persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven die Kazar diensten verlenen op het gebied van ICT, juridische en marketingactiviteiten. In het geval van Klanten van de Winkel, kunnen hun gegevens ook worden doorgegeven aan bedrijven die goederen leveren.
      61. In verband met ons gebruik van IT-systemen ter ondersteuning van de activiteiten van de Onderneming, kunnen uw persoonsgegevens worden geïmporteerd naar derde partijen zoals bepaald door de landen, namelijk de Verenigde Staten van Amerika, echter, de overdracht en verwerking van deze gegevens op dit grondgebied zal gebaseerd zijn op de standaard gegevensbeschermingsclausules vastgesteld door de Europese Commissie, die een adequaat niveau van bescherming van uw gegevens waarborgt.
     7. Elke Klant, evenals de Gebruiker, heeft het recht te verzoeken om toegang tot zijn gegevens, om wijziging, overdracht of schrapping ervan, alsmede het recht de verwerking van gegevens te beperken. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Kazar heeft de Klant het recht een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.
     8. Klanten en Gebruikers van de Winkel zullen worden geprofileerd op basis van hun persoonlijke gegevens, dat wil zeggen op basis van hun activiteit op de site, bekeken producten, zullen wij andere producten presenteren die zijn geselecteerd op basis van hun interesses, die voor hen van belang kunnen zijn. Klanten en Gebruikers van de winkel hebben het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de bovenstaande actie, in overeenstemming met de bepalingen van het Privacy- en Cookiesbeleid.
     9. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die op basis van uw toestemming worden verwerkt, te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op grond van de vóór de intrekking gegeven toestemming onverlet.
     10. Kazar maakt gebruik van cookies, dat wil zeggen kleine tekst- of cijferbestanden die door het ICT-systeem op het systeem van de Gebruiker worden opgeslagen (op een computer, telefoon of ander apparaat van de Gebruiker van waaruit de website is bezocht) wanneer de Gebruiker de website bezoekt, met inbegrip van subpagina's van de webwinkel, en die de identificatie van de Gebruiker mogelijk maken wanneer hij de website opnieuw bezoekt vanaf het apparaat (bv. computer, telefoon) waarop ze zijn opgeslagen.
     11. Cookies verzamelen gegevens over het gebruik dat de Gebruiker maakt van de website, met inbegrip van subpagina's van de internetwinkel, en hun voornaamste doel is het gebruik van de website te vergemakkelijken door de website aan te passen aan de behoeften en verwachtingen van de Gebruiker (personalisering van subpagina's van de website) en het gebruikersverkeer op de website te analyseren.
     12. Cookies worden op de website gebruikt met toestemming van de Gebruiker. De toestemming kan door de Gebruiker tot uitdrukking worden gebracht door middel van passende software-instellingen, met name de internetbrowser die is geïnstalleerd op het ICT-apparaat dat door de Gebruiker wordt gebruikt om de inhoud van de website te bekijken.
     13. Een andere mogelijkheid is dat een Gebruiker het gebruik van cookies in zijn browser op elk moment kan beperken of uitschakelen door middel van instellingen die cookies blokkeren of de Gebruiker waarschuwen tegen het opslaan van cookies op het apparaat waarop hij door de inhoud van de website bladert. In een dergelijk geval kan het echter gebeuren dat het gebruik van de website, met inbegrip van de subpagina's van de Online Winkel, minder effectief is, dat de Gebruiker geen toegang heeft tot bepaalde inhoud, en in extreme gevallen kan de juiste weergave van de websitepagina's, met inbegrip van de subpagina's van de Online Winkel, volledig worden geblokkeerd.
     14. Gedetailleerde bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens en het privacybeleid is te vinden in de rubriek Privacy- en cookiebeleid, die beschikbaar is en de website van de Internetwinkel in het tabblad "Privacybeleid" op: https://nl.kazar.com/privacy-beleid.

         

        • §12 Slotbepalingen
        1. Contracten die via de Internet Winkel worden afgesloten, worden in het Nederlands afgesloten.
        2. Informatie en prijslijsten op de website van de internetwinkel https://nl.kazar.com/ hebben betrekking op producten die in de internetwinkel worden aangeboden en vormen geen aanbod, maar slechts een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
        3. De onderneming Kazar eerbiedigt alle rechten van de Klanten krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn niet bedoeld om de rechten van de Klanten onder de wet te beperken of uit te sluiten, in het bijzonder onder de bepalingen van RICHTLIJN (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van contracten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG. Bovendien zal Kazar, wanneer de relevante wetgeving Consumenten een gunstiger beschermingsniveau biedt dan de bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/771, zich aan die wetgeving houden.
        4. Dit reglement is gratis beschikbaar op de website van de Online Store onder de link Reglement op: https://nl.kazar.com/reglementen en op de statutaire zetel van Kazar. Het Reglement is op dit adres beschikbaar in een vorm die kan worden gelezen, gedownload en opgeslagen op de computer van de Cliënt. Een via de Online Winkel gesloten overeenkomst wordt geregistreerd, beveiligd en aan de Klant ter beschikking gesteld door verzending naar het e-mailadres dat als onderdeel van de transactie in de Online Winkel is opgegeven als onderdeel van de Overeenkomst.
        5. Kazar behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden om juridische of organisatorische redenen te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gebracht van wijzigingen in het Reglement via de Internet Winkel: https://nl.kazar.com/, met een samenvatting van de wijzigingen in het Reglement, en met consolidatie van deze informatie op de website van de Internet Winkel: https://nl.kazar.com/ gedurende ten minste 14 opeenvolgende kalenderdagen. In het geval van wijzigingen van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot het ter beschikking stellen van een Klantenaccount of met betrekking tot persoonsgegevens of privacybeleid, worden Klanten die een Klantenaccount bij de Online Winkel hebben geregistreerd, eveneens per e-mail op het in het registratieformulier opgegeven adres op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen van de Algemene Voorwaarden. Informatie over wijzigingen in de voorwaarden wordt ten minste 14 kalenderdagen vóór de inwerkingtreding ervan verstrekt. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden treden in werking op de datum vermeld in de relevante informatie over de wijzigingen, maar niet later dan 14 kalenderdagen na de datum van mededeling ervan. Het gewijzigde Reglement is bindend voor de Klanten die een Klantenaccount hebben geregistreerd bij de Online Winkel, tenzij zij de wijzigingen in het Reglement niet aanvaarden en Kazar - binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van informatie over de wijzigingen - informeren over de beëindiging van de overeenkomst voor het leveren van Diensten voor Klantenaccounts op de wijze zoals aangegeven in § 2 punt 9 van het Reglement. In geval van wijziging van het Reglement zullen alle overeenkomsten en bestellingen die vóór de inwerkingtreding van het Reglement zijn geplaatst, worden uitgevoerd in overeenstemming met het Reglement dat van kracht is op de datum van het sluiten van de overeenkomst of het plaatsen van de bestelling door de Klant.
        6. In aangelegenheden die hier niet geregeld zijn, zijn de bepalingen van de Poolse wet van toepassing, en in het geval van Klanten die consumenten zijn, de dwingende bepalingen van de wet die geldt in het land waar de consument zijn woonplaats heeft.
        7. Deze Algemene Voorwaarden gaan vergezeld van:
         - aanwijzing betreffende het herroepingsrecht, dat bijvoegsel nr. 1 vormt
         - het voorbeeld van het intrekkingsformulier dat bijvoegsel nr. 2 vormt
        8. Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 5 oktober 2023. en bindend voor alle overeenkomsten die vanaf die datum worden gesloten.

        Bijvoegsel nr 1

        INFORMATIE OVER HET HERROEPINGSRECHT

         

        1. Recht van herroeping

        U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

        De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop:

        1) U of een door u aangewezen derde, die niet de koerier is, heeft het product in bezit genomen     - in het geval van een overeenkomst die de overdracht van de eigendom van het product tot onderwerp heeft,

        2) U, of een door u aangewezen derde, die geen koerier is, heeft de laatste van de producten - in het geval van een overeenkomst die de overdracht van eigendom van meerdere producten die afzonderlijk worden geleverd,

        3) U of een door u aangewezen derde, die niet de koerier is, heeft bezit gekregen van de laatste van van de partij of een gedeelte daarvan - in het geval van een overeenkomst die overdracht van eigendom inhoudt van de partij of een deel daarvan,

        4) de overeenkomst is gesloten - in het geval van opdrachten voor diensten.

         

        Om gebruik te maken van het recht om de overeenkomst te herroepen, dient u ons, namelijk Kazar Group Sp. z o.o. met hoofdkantoor te ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700, Polen, via e-mail hiervan op de hoogte te stellen:  customercare@kazar.com, telefoon naar het Klantenservice Centrum: +48 16 677 60 00, informeer over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, gestuurd per e-mail naar customercare@kazar.com of per post naar: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700, Polen, Gemarkeerd als "Retour".

         

        U kunt het voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar het is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

         

        1. Gevolgen van herroeping

        Als u zich uit dit contract herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de goedkoopste aangeboden normale leveringswijze). De terugbetaling geschiedt onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van uw besluit om gebruik te maken van uw recht om deze overeenkomst te herroepen.

        De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betaalmethode die voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt aanvaard. In ieder geval worden de gebruiker geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling.

        Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de geretourneerde producten hebben ontvangen of totdat wij een bewijs van hun terugzending hebben ontvangen, naargelang welk van de twee het eerst gebeurt.

         

        Wij verzoeken u het product onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons meedeelt dat u de overeenkomst herroept, terug te zenden of te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u het artikel vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt naar het adres dat is aangegeven op de website van de Online Winkel op https://nl.kazar.com/ onder "Retourneren”.

         

        De persoon die de producten retourneert, draagt de directe kosten van het retourneren van de producten, inclusief douane- en belastingkosten in verband met het retourneren van de goederen, tenzij Kazar ermee instemt deze te dragen, waarvan de persoon die de producten retourneert op de hoogte zal worden gesteld voordat de Bestelling wordt geplaatst.

         

        De Klant is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een ander gebruik van het product dan nodig was om de aard, de kenmerken en het beoogde gebruik van het product vast te stellen.

         

         

        Bijvoegsel nr 2

         

        VOORBEELDFORMULIER VOOR HERROEPING

        (dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd indien

         u de overeenkomst wenst te herroepen)

         

         

        Naar:

        Kazar Group Sp. z o.o.
        Lwowska 154
        Przemyśl 37-700
        Polen,
        Email: customercare@kazar.com

         

        Ik/wij (*) zie/zien (*) af van de overeenkomst betreffende de koop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)/levering van digitale inhoud(*):

         

        Nr

        Naam

        Symbool / Maat

        Aantal (**)

        Bruto eenheidsprijs

        1.

         

         

         

         

        2.

         

         

         

         

        3.

         

         

         

         

        4.

         

         

         

         

        5.

         

         

         

         


        Datum van bestelling (*)/afhaling

        (bestelling van dienst, inhoud/levering van goederen)     _____________________________________

         

        Naam van de consument(en)                                                _____________________________________

         

        Naam van de consument(en)                                                _____________________________________

         

        _____________________________________

         

                                                                                                        

                                                                                                                                                  

         

                                                                                           _____________________________________

         

                                                                                   Datum en handtekening van de consument(en)

                                                                                                       (alleen in papieren vorm)

         

         

        (*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.

        (**) Gelieve de hoeveelheid van de te retourneren goederen aan te geven, bv. één paar

        REGLEMENTEN


        Reglement van de online winkel Kazar

        Met ingang van 5 oktober 2023.

        Reglement van de online winkel PDF

         

        • §1 Algemene bepalingen

         

        1. De internet winkel die beschikbaar is op het volgende internetadres: https://nl.kazar.com/ wordt geëxploiteerd door Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, met hoofdkantoor in Przemyśl, ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700 Przemyśl, ingeschreven in het register van ondernemers van de Nationale Rechtbank door de districtsrechtbank in Rzeszów, XIIe economische afdeling van de Nationale Rechtbank onder KRS-nummer 0000132965, met een aandelenkapitaal van 150 000 PLN, fiscaal identificatienummer (NIP) 795 15 32 361, statistisch nummer (REGON): 651500282 BDO: 000030990.

        Contact gegevens:

           1) postadres:

        Kazar Group Sp. z o.o.
        ul. Lwowska 154
        Przemyśl 37-700
        Polen

           2) email adres : customercare@kazar.com

           3) telefoonnummer van de klantenservice: +48 16 677 60 00. Openingstijden van het kantoor 

              De openingstijden van de klantenservice staan vermeld in de rubriek CONTACT onderaan
              de website https://nl.kazar.com/ (een telefoongesprek kan in rekening worden gebracht
              tegen het standaardtarief in overeenstemming met de operator).

        1. De volgende termen die in deze Voorwaarden worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:
        • 1) Kazar - Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, met hoofdkantoor in Przemyśl, ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700 Przemyśl, ingeschreven in het register van ondernemers van de Nationale Rechtbank door de districtsrechtbank in Rzeszów, XIIe economische afdeling van de Nationale Rechtbank onder KRS-nummer 0000132965, met een aandelenkapitaal van 150 000 PLN, fiscaal identificatienummer (NIP) 795 15 32 361, statistisch nummer (REGON): 651500282 BDO: 000030990;
        • 2) Webwinkel - online winkel beheerd door Kazar, beschikbaar op https://nl.kazar.com/;
        • 3) Klant - Een Klant die valt onder de definitie van een consument in de toepasselijke wetgeving;
        • 4) Consument - Een Klant die voldoet aan de definitie van Consument, zoals gedefinieerd door het toepasselijke recht, en die dus hoofdzakelijk een rechtshandeling aangaat met Kazar die geen verband houdt met zijn/haar zakelijke (commerciële) of beroepsmatige activiteit, en in het bijzonder een bestelling plaatst in de Online Winkel;
        • 5) Duur van de uitvoering van de bestelling - het aantal werkdagen waarbinnen Kazar de door de Klant via de Online Winkel geplaatste bestelling afrondt, de bestelde producten aan de koerier overhandigt ter aflevering aan de Klant en de bestelde producten per koerier aflevert op het door de Klant in de bestelling opgegeven adres;

        6) Werkdagen - werkdagen van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen in Polen;

        7) Winkel - detailhandels- of outletwinkel die door Kazar wordt beheerd en zich bevindt in een winkelcentrum of warenhuis op het grondgebied van de Republiek Polen, waar Kazar producten te koop aanbiedt. De lijst van winkels is beschikbaar op https://nl.kazar.com/;

        8) Bestelling - de wilsverklaring van de Klant, ingediend via de Online Winkel, met vermelding van: soort en hoeveelheid producten in het aanbod van de Online Winkel op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling, wijze van betaling, leveringsoptie, plaats van levering van de producten en gegevens van de Klant, die een aanbod van Kazar van de Klant vormt om via de Online Winkel een koopovereenkomst aan te gaan voor de producten die het voorwerp van de bestelling zijn;

        9) Website - Internetservice uitgevoerd door Kazar en beschikbaar op het volgende adres: https://nl.kazar.com/.

        1. Dit reglement bevat de beginselen voor het gebruik van de Online Winkel, in het bijzonder de beginselen voor het sluiten van verkoopovereenkomsten voor producten die Kazar via de Online Winkel aanbiedt en de beginselen voor de klachtenprocedure.
        2. Alle producten die in de Online Winkel worden aangeboden zijn splinternieuw.
        3. Om gebruik te kunnen maken van de Online Winkel, door de collecties te bladeren en bestellingen te plaatsen, moet aan de volgende technische minimumvereisten worden voldaan:

        1) een computer of ander multimedia-apparaat met internettoegang;

        2) webbrowser:

        a) Internet Explorer versie 11.0 of later met ondersteuning voor ActiveX-applets, JavaScript en cookies ingeschakeld

        b) Mozilla Firefox versie 52.0 of hoger met ondersteuning voor Java-applets, JavaScript en cookies ingeschakeld

        c) Google Chrome versie 56.0 of hoger met ondersteuning voor Java-applets, JavaScript en cookies ingeschakeld

        d) Opera versie 43.0 of hoger met ondersteuning voor Java-applets, JavaScript en cookies ingeschakeld

        e) Apple Safari versie 8.0 of hoger met ondersteuning voor Java-applets, JavaScript en cookies;

        3) Een actief e-mailaccount;

        4) Aanbevolen minimale schermresolutie van 1360 x 1024 pixels.

        1. Om de veiligheid van de communicatie en de gegevens die in de Online Winkel worden verzonden te waarborgen, neemt Kazar technische en organisatorische maatregelen die in verhouding staan tot het risico, met name maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden persoonsgegevens die via het internet worden verzonden, in handen krijgen en wijzigen. Kazar garandeert de veiligheid van de gegevensoverdracht in de online winkel door het gebruik van SSL-protocol (SecureSocketLayer).
        2. De Klant die gebruik maakt van de Online Winkel is verplicht om:

        1) de Internetwinkel te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van deze Voorwaarden,

        2) de Online Winkel te gebruiken in overeenstemming met de goede gebruiken en met respect voor de persoonlijke rechten van anderen,

        3) geen illegale inhoud te melden of te leveren,

        4) de Internetwinkel op zodanige wijze te gebruiken dat de werking ervan niet wordt verstoord,

        5) de inhoud van de Internetwinkel alleen voor eigen persoonlijk gebruik aan te wenden,

        6) in het kader van de Internetwinkel geen acties te ondernemen die bestaan in het verzenden of plaatsen van ongevraagde commerciële informatie (spam)).

         

         

         

        • §2 Registratie en aanmelding
        1. Kazar biedt een elektronische dienst aan die erin bestaat dat de Klanten een klantenaccount kunnen aanmaken en gebruiken op de website van de Online Winkel die beschikbaar is op https://nl.kazar.com/.
        2. De dienst Klantenaccount omvat het in staat stellen van de Klanten om de opties van de Online Winkel te gebruiken na te hebben ingelogd.
        3. Registratie van een Klantaccount in de Online Winkel is vrijwillig en kosteloos.
        4. De Klant kan het aanbod van de Online Winkel bekijken en bestellingen plaatsen zonder een Klantaccount te registreren. Een Klant die een Klantenaccount heeft geregistreerd in de Online Winkel kan echter producten toevoegen aan "favorieten" en deze aanbevelen aan vrienden, en tevens bestellingen en de status van geplaatste bestellingen volgen.
        5. De Klant kan een Klantaccount aanmaken in de Online Winkel door te klikken op het tabblad "Aanmelden/Registreren" op de startpagina van de Online Winkel op https://nl.kazar.com/ of kan een Klantaccount aanmaken wanneer hij een bestelling plaatst via de Online Winkel.
        6. Om een Klantenaccount in de Online Winkel te registreren, moet het registratieformulier worden ingevuld door uw e-mailadres en wachtwoord op te geven. De Klant moet deze Algemene Voorwaarden lezen en aanvaarden en instemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens die hij tijdens de registratie heeft verstrekt en die als verplicht zijn aangemerkt. Het verstrekken van als verplicht aangeduide gegevens is noodzakelijk voor het aanmaken van een Klantenaccount, het plaatsen en uitvoeren van bestellingen via de Webwinkel, alsmede voor het verlenen van goede Internetdiensten. De verstrekking van gegevens die als verplicht zijn gemarkeerd, geschiedt op vrijwillige basis, maar is noodzakelijk om een Klantenaccount aan te maken. Het verstrekken van gegevens die niet als verplicht zijn aangemerkt, geschiedt op vrijwillige basis en is niet noodzakelijk voor het openen van een Klantenaccount.
        7. Na het invullen van het registratieformulier en het klikken op de knop "Registreren", zal Kazar een bericht sturen naar het opgegeven e-mailadres ter bevestiging van de registratie van het Account van de Klant. Het contract voor de levering van online diensten voor het aanmaken en gebruiken van een Klantenaccount op de website van de Online Winkel komt tot stand na ontvangst door de Klant van de e-mail ter bevestiging van de registratie van het Klantenaccount. Een Klantenaccount wordt voor onbepaalde tijd gratis ter beschikking gesteld.
        8. Na de registratie van een Klantenaccount kan de Klant inloggen in de Online Winkel met het e-mailadres en het wachtwoord dat hij tijdens de registratie heeft opgegeven.
        9. De Klant kan de overeenkomst voor een Klantenaccount te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder de kosten te dragen, beëindigen door een verzoek tot verwijdering van het Klantenaccount samen met de vermelding van het tijdens de registratie in de Online Winkel opgegeven e-mailadres aan Kazar te zenden per e-mail aan het volgende adres: customercare@kazar.com of schriftelijk aan het in § 1 lid 1.1 vermelde postadres van Kazar.
        10. Kazar kan de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een Klantenaccount met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen beëindigen om belangrijke redenen, in het bijzonder:

        1) indien de Klant de Online Winkel gebruikt op een wijze die in strijd is met de toepasselijke wetgeving of de bepalingen van deze Voorwaarden,

        2) indien de Klant de Online Winkel gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van derden of de goede zeden,

        3) indien de Klant de Online Winkel gebruikt op een manier die de werking ervan verstoort,

        4) De Klant verzendt of publiceert ongevraagde commerciële informatie (spam) via de Internetwinkel).

        1. Kazar kan een opzegging van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een Klantaccount indienen per e-mail naar het e-mailadres dat op dat moment in de Online Winkel is geregistreerd.
        2. In geval van terugtrekking van de overeenkomst voor de levering van een Klantenaccount door een van de partijen of beëindiging van de overeenkomst met wederzijds goedvinden van de partijen, zal het Klantenaccount worden geblokkeerd en verwijderd uit de Online Winkel.
        3. De terugtrekking van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een Klantaccount door een van de partijen of de beëindiging van de overeenkomst met wederzijdse instemming van de partijen heeft geen invloed op de rechten die de partijen vóór de terugtrekking uit de overeenkomst of de beëindiging ervan hebben verworven.
        • §3 Plaatsen van bestellingen
        1. De Klant kan de door de Internetwinkel aangeboden producten kopen door een bestelling te plaatsen. Bestellingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden geplaatst via de Online Winkel website https://nl.kazar.com/.
        2. Een verplicht onderdeel van het plaatsen van een bestelling is het door de Klant lezen en aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden, hetgeen de Klant bevestigt door het betreffende vakje aan te vinken alvorens de bestelling af te ronden. Indien de Klant deze Algemene Voorwaarden niet aanvaardt bij het plaatsen van een bestelling, zal de aankoop van producten in de Online Winkel niet mogelijk zijn.
        3. Bij het plaatsen van een bestelling verstrekt de Klant zijn/haar persoonsgegevens die in het bestelformulier als verplicht zijn aangemerkt en stemt hij/zij, door het betreffende vakje aan te vinken, in met de verwerking van de gegevens die de Klant bij het plaatsen van de bestelling heeft verstrekt ten behoeve van de afhandeling in de Online Winkel. Het verstrekken van persoonsgegevens die als verplicht zijn gemarkeerd, geschiedt op vrijwillige basis, maar is noodzakelijk om een bestelling te kunnen plaatsen. Het verstrekken van persoonsgegevens die niet als verplicht zijn aangemerkt, is vrijwillig en niet nodig om een bestelling te plaatsen.
        4. Om een bestelling te plaatsen is het noodzakelijk om de bestelling via de website Winkel https://nl.kazar.com/ in te vullen, het land van levering aan te geven, een van de vermelde koeriersbedrijven aan te geven (als er meer dan een is om uit te kiezen), het bestelformulier in te vullen, en vervolgens de bestelling te bevestigen en te verzenden door op de knop "BEVESTIGING VAN DE KOOP" te klikken. Door op deze knop te klikken rondt de Klant de bestelling af en is hij verplicht te betalen.
        5. De klant voltooit de bestelling met behulp van de ""WINKELWAGEN". Door op de knop "TOEVOEGEN AAN DE WINKELWAGEN " te klikken. De Klant selecteert de producten die op het moment van de bestelling in de Online Winkel worden aangeboden aan de hand van hun beschrijving en prijs, en kiest de maat als het product in verschillende maten wordt aangeboden. Nadat de Klant op de knop "NAAR BESTELLEN" heeft geklikt, vult hij het bestelformulier in, geeft hij de leveringsgegevens, het factuuradres (indien verschillend van het adres dat voor de levering is opgegeven) en selecteert hij de betalingswijze.
        6. Het bestelformulier moet de volgende gegevens bevatten:
         1) de naam, de achternaam en het postadres van de Klant,
         2) telefoonnummer en e-mailadres van de Klant,
         3) gegevens en adres van de ontvanger, indien de bestelde producten op een ander adres dan dat van de Klant moeten worden afgeleverd.
        7. De Klant die een Klantaccount in de Online Winkel registreert, kan een bestelling plaatsen via een Klantaccount nadat hij in de Online Winkel is ingelogd.
        8. Het in de Online Winkel bestelde product kan worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres in geselecteerde landen van de Europese Unie. De lijst van landen waarnaar wordt geleverd, is beschikbaar in de Online Winkel onder "Leveringsinformatie" op https://nl.kazar.com/leveringsopties.
        9. Informatie over de totale waarde van de bestelling, met inbegrip van de prijs van het product en de leveringskosten, wordt telkens vermeld in de Online Winkel https://nl.kazar.com/ tijdens de bestelling, met inbegrip van onmiddellijk vóór en op het ogenblik van de bevestiging en het verzenden van de bestelling door de Klant. Dit zijn de totale kosten die de Klant verplicht is te betalen, met inbegrip van alle toepasselijke belastingen en leveringskosten.
        10. Tijdens het bestelproces, tot op het moment van het drukken op de knop " Bestelling bevestigen ", kan de Klant de bestelling wijzigen, met name de keuze van het product, de plaats van levering, de in de bestelbon vermelde gegevens, de betalingswijze (online overschrijving of kredietkaart). Om de selectie te wijzigen, klikt u op de knop "bewerken" op de winkelpagina. Deze knop wordt weergegeven bij het plaatsen van een bestelling.
        11. De bestelling wordt geplaatst na het voltooien van de bestelling, het kiezen van het land van levering, het invullen van het bestelformulier, het kiezen van de betalingswijze, het goedkeuren van deze Algemene Voorwaarden door de Klant en het verstrekken van als verplicht aangeduide persoonlijke gegevens. De bestelling is geplaatst wanneer de Klant op de knop "Bevestig bestelling" klikt. Een bestelling via de Online Winkel leidt tot een betalingsverplichting. Het plaatsen van een Bestelling door de Klant betekent het maken van een aanbod aan Kazar tot het sluiten van een koopovereenkomst voor de goederen die het onderwerp zijn van de Bestelling.
        12. Wanneer de Bestelling door de Klant is ingediend, zal Kazar onmiddellijk een e-mail sturen naar het op het Bestelformulier vermelde e-mailadres (of in het Klantaccount, indien de Klant de Bestelling heeft ingediend met behulp van het Klantaccount), waarin de ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding van de Bestelling voor uitvoering wordt bevestigd. Op het moment dat de Klant het elektronische bericht van Kazar ontvangt waarin de verzending van de bestelde goederen wordt bevestigd, komt de koopovereenkomst tussen de Klant en Kazar tot stand.  Bevestiging, kennisname, registratie, beveiliging. Het gesloten contract wordt bevestigd en vastgelegd door de Klant het bovengenoemde e-mailbericht toe te zenden, samen met bijlagen in PDF-formaat met deze Algemene Voorwaarden, instructies over het recht om het contract te herroepen en een modelformulier voor herroeping.
        13. De door Kazar aangeboden Elektronische diensten, bestaande uit het in staat stellen van de Klanten om bestellingen te plaatsen voor producten die door Kazar via de Online Winkel worden aangeboden, zijn kosteloos en betreffen eenmalige diensten. De dienst wordt beëindigd onmiddellijk na de uitvoering van de bestelling door Kazar of na de beëindiging door de Klant van de procedure voor het plaatsen van bestellingen via de Online Winkel.
        14. Indien na het plaatsen van een bestelling van meerdere producten blijkt dat een deel van de bestelling niet binnen de orderdoorlooptijd kan worden uitgevoerd, zal Kazar de Klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen door een bericht te sturen naar het op het bestelformulier aangegeven e-mailadres of naar het Account van de Klant, indien de Klant de bestelling via het Klantenaccount heeft geplaatst.
        15. In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer meerdere Klanten tegelijkertijd een Bestelling plaatsen voor dezelfde goederen, kan het voorkomen dat de goederen niet beschikbaar zijn. In een dergelijke situatie wordt de Klant geïnformeerd over de onmogelijkheid om de Bestelling te verwerken.
        16. In het geval dat de goederen niet op voorraad zijn of de Bestelling om een andere reden niet kan worden uitgevoerd, wordt de Klant hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
        17. In het geval bedoeld in artikel 14 zal Kazar, indien de Klant de bestelde producten vooruit heeft betaald, het betaalde bedrag of een passend gedeelte daarvan onmiddellijk terugbetalen indien de bestelling gedeeltelijk wordt uitgevoerd. De terugbetaling geschiedt op dezelfde wijze als de betaling door de Klant, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een andere wijze van betaling - in ieder geval worden de consument geen kosten aangerekend voor deze terugbetaling. 
         • §4 Prijzen van de producten
         1. De prijzen van de producten die op de websites van de Online Winkel worden gepresenteerd, zijn brutoprijzen, dat wil zeggen dat zij inclusief BTW en andere belastingen zijn. De op de website van de Online Winkel vermelde prijzen hebben betrekking op één stuk van de goederen (of op een paar, indien de goederen gewoonlijk per paar worden verkocht).
         2. De op de pagina's van de Online Winkel vermelde prijzen van de producten zijn exclusief de in § 6 van deze Voorwaarden bedoelde leveringskosten en eventuele douanekosten. De leveringskosten worden telkens vermeld op de website van de Online Winkel bij het plaatsen van een bestelling, ook onmiddellijk vóór en op het ogenblik van de bevestiging en het verzenden van de bestelling door de Klant, en zijn inbegrepen in de totale waarde van de bestelling. De totale waarde van de bestelling bestaat uit de prijs van het product en de leveringskosten.
         3. Informatie over de prijzen van de producten, hun eigenschappen en de voornaamste kenmerken zijn beschikbaar op de Online Winkel website en worden naast het product getoond.
         4. De definitieve en bindende prijs is de prijs die in de „winkelmand" in het overzicht van de bestelling wordt aangegeven op het moment dat de Klant een bestelling plaatst via de Online Winkel.
         5. Prijzen van producten die op de website van de Online Winkel worden aangegeven, zijn alleen geldig bij het plaatsen van bestellingen via de Online Winkel. Bij detailverkoop in winkels gelden de in de winkel aangegeven prijzen.
         6. De prijzen van producten die op de website van de Online Winkel worden gepresenteerd, kunnen worden gewijzigd, maar een dergelijke prijswijziging is niet van invloed op bestellingen die zijn geplaatst voordat de prijswijziging van kracht wordt. 
         • §41Promotie campagnes
         1. Op de websites van de Kazar Online Winkel kunnen promoties of uitverkopen (hierna Promotieacties genoemd) worden georganiseerd.
         2. Promotieacties kunnen met name bestaan uit:
          a) het geven van een korting in de vorm van een vast bedrag of percentage voor een bepaald product of bepaalde categorie van producten in de internetwinkel;
          b) het verlenen van een vast bedrag of percentage korting voor het goedkoopste product of de goedkoopste producten bij aankoop van een bepaalde hoeveelheid goederen in de internetwinkel;
          c) de toekenning van een vast bedrag of een vast percentage korting op in de Internetwinkel gekochte goederen uit een bepaalde categorie.
         3. De details van de promotionele acties worden voor de start van de actie gepubliceerd op de websites van de Kazar Winkels.
         4. De promotiecampagnes zijn een onderdeel van de marketingactiviteiten van Kazar, die erop gericht zijn de producten van het merk Kazar te promoten.
         5. Deelnemer aan de Promotionele Actie kan alleen een Consument ("Deelnemer") zijn.
         6. Korting wordt berekend over de bruto waarde van het promotionele product.
         7. Elke Deelnemer kan meer dan eenmaal aan de Promotionele Actie deelnemen, mits hij/zij voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de betreffende Promotionele Actie, tenzij in de nadere voorwaarden van de Promotionele Actie anders is bepaald.
         8. Kazar is gerechtigd een maximum aantal stuks van een bepaald product of een bepaalde categorie van producten die onder één bestelling of een bepaalde Promotionele Actie vallen, te introduceren.
         9. De Promotionele Actie kan niet worden gecombineerd met andere Promotionele Acties, tenzij in de gedetailleerde voorwaarden van de betreffende Promotionele Actie duidelijk anders is bepaald. Dit betekent met name dat goederen die eerder zijn afgeprijsd, uitverkocht of waarvoor in het kader van een andere Promotionele actie korting is verleend, niet als Promotionele goederen kunnen worden gebruikt (tenzij dit duidelijk in de gedetailleerde voorwaarden van een bepaalde Promotionele actie is bepaald).
         10. De waarde van de korting (gegeven als onderdeel van een bepaalde Promotionele Actie) kan niet geheel of gedeeltelijk worden ingewisseld voor contant geld of voor Cadeaubonnen.
         11. Indien, als gevolg van de terugtrekking uit het contract, de voorwaarden van de in het kader van de gegeven Promotionele Actie toegekende korting komen te vervallen, verliest de Deelnemer het recht op de toegekende korting. In een dergelijk geval is de deelnemer aan de promotionele actie verplicht, naar eigen goeddunken, het bedrag van de verleende korting terug te geven of het promotionele product of de promotionele producten waarvoor de korting was verleend, terug te geven. Het bovenstaande is met name van toepassing wanneer het voorwerp van de bestelling een promotionele set is (in dat geval kan de intrekking of annulering van de bestelling slechts betrekking hebben op de volledige promotionele set), alsmede wanneer de aankoop van het in de promotionele actie vermelde aantal goederen recht geeft op de korting.
         12. De principes van de Promotiecampagne kunnen tijdens de looptijd ervan worden gewijzigd, met dien verstande dat dit geen betrekking heeft op overeenkomsten die vóór de invoering van de wijzigingen zijn gesloten. Met name kunnen de uitgangspunten van de Promotieactie worden gewijzigd bij wijziging van de regelgeving met betrekking tot de organisatie van de Promotieactie, bij verlenging van de looptijd van de Promotieactie en bij wijziging van de wijze van uitvoering van de Promotieactie om technische redenen.
         13. De datum van het plaatsen van een bestelling in overeenstemming met dit Reglement bepaalt de datum van deelname aan de Actiecampagne.
         14. Promotiecampagnes kunnen gedurende een bepaalde periode lopen, totdat zij worden teruggeroepen of totdat de voorraad goederen is uitgeput.
          • §5 Wijze van betaling voor bestelde producten

           

          1. De huidige beschikbare betaalmethoden worden vermeld op de website van de Online Winkel op https://nl.kazar.com/ onder "Betaalmethoden". Bovendien worden alle beschikbare betalingsmethoden vermeld aan het begin van de bestelprocedure, net voordat de bestelling wordt geplaatst.
          2. De verzendkosten worden vermeld op de website van de Online Winkel op https://nl.kazar.com/ onder "Verzendkosten". Daarnaast worden deze kosten vermeld tijdens het bestelproces of vlak voor de orderbevestiging en opgenomen in het totale bestelbedrag.

           

          • §6 Verwerking van de bestelling, leveringswijze en kosten
          1. Producten die via de Online Winkel worden besteld op de wijze zoals bepaald in § 3 van deze Voorwaarden, worden geleverd in geselecteerde lidstaten van de Europese Unie.  Een lijst van deze aangesloten landen is beschikbaar op de Online Winkel website onder "Leveringsinformatie" op: https://nl.kazar.com/leveringsopties.
          2. Producten die via de Online Winkel worden besteld, worden via een koeriersdienst afgeleverd op het door de Klant opgegeven adres.
          3. Producten besteld via de Internet Winkel worden geleverd op werkdagen.
          4. De levering van het via de Online Winkel bestelde product op het adres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven, is afhankelijk van de betaling zoals hieronder beschreven.
          5. De verzendkosten worden vermeld op de website van de Online Winkel op https://nl.kazar.com/ onder "Verzendkosten". Daarnaast worden deze kosten vermeld tijdens het bestelproces of vlak voor de orderbevestiging en opgenomen in het totale bestelbedrag.
          6. Het via de Online Winkel bestelde product wordt binnen twee werkdagen na ontvangst door Kazar van de bevestiging van correcte betaling van de betalingsontvanger door Kazar voltooid en aan de koerier overgedragen voor aflevering op het door de Klant in de bestelling aangegeven adres.
          7. De levertijd van de bestelling omvat de tijd die het koeriersbedrijf nodig heeft om het bestelde product op het bij de bestelling aangegeven adres af te leveren. Deze tijd varieert naargelang het land van levering gekozen door de Klant en is aangegeven in de tabel op de Online Winkel website onder "Leveringsinformatie" op: https://nl.kazar.com/leveringsopties.
          8. Na het plaatsen van een bestelling van goederen via de Online Winkel, ontvangt de Klant een factuur voor het voorwerp van de bestelling, behalve in het geval van een Cadeaubon gekocht via de Online Winkel, de Klant een niet-fiscale afdruk van Kazar ontvangt ter bevestiging van de betaling van de middelen, die niet is een fiscaal ontvangstbewijs of fiscale factuu.
          9. Onder voorbehoud van punt 11 hieronder, wordt de in punt 8 bedoelde fiscale factuur in elektronische vorm aan de Klant bezorgd door verzending van een e-mail naar het in § 3.6 van deze Algemene Voorwaarden vermelde adres, met de fiscale factuur als bijlage in de vorm van een PDF-bestand (.pdf). Factuurcorrecties zullen op dezelfde wijze worden afgeleverd.
          10. Door de aanvaarding van deze Voorwaarden stemt de Klant in met de verzending van elektronische facturen op de wijze zoals uiteengezet in de paragrafen 8 en 9 hierboven, onder voorbehoud van paragraaf 11 hieronder.
          11. Een papieren factuur die het voorwerp van de bestelling dekt, zal op verzoek van de Klant worden toegezonden. Het verzoek om een belastingfactuur moet worden gericht aan het volgende adres Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700, Polen, of naar het e-mailadres: customercare@kazar.com. Het verzoek dient het ordernummer en het adres te bevatten waar de belastingfactuur moet worden afgeleverd. Correcties op facturen die in papieren vorm aan de Klant zijn bezorgd, zullen ook in papieren vorm aan de Klant worden bezorgd. 
          • §7 Herroepingsrecht
          1. Een consument die een overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan deze overeenkomst binnen 14 dagen herroepen zonder opgave van redenen en zonder vergoeding van kosten, met uitzondering van de in de punten 7 en 8 hieronder bedoelde kosten. Aanwijzingen betreffende het herroepingsrecht, waaronder met name informatie over de wijze waarop en de termijn waarbinnen van het herroepingsrecht gebruik kan worden gemaakt en over de kosten die de Klant moet maken voor het terugzenden van de producten in geval van herroeping van de overeenkomst, zijn opgenomen in aanhangsel nr. 1 bij dit reglement.
          2. De termijn voor herroeping van de overeenkomst gaat in:
           1) In geval van een verkoopovereenkomst - van de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de koerier is die het product in ontvangst heeft genomen, en in geval van een overeenkomst die betrekking heeft op meerdere producten die afzonderlijk, in partijen of in gedeelten worden geleverd - vanaf de inontvangstneming van het laatste product, de laatste partij of het laatste gedeelte;
           2) Voor andere contracten - vanaf de datum van sluiting van het contract.
          3. De consument kan de overeenkomst herroepen door Kazar op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld door het sturen van een brief per post naar het adres: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700, Polen, onder vermelding van "Terugzenden", of door een verklaring elektronisch te verzenden naar het e-mailadres: customercare@kazar.com. De verklaring van herroeping kan worden gedaan door middel van het formulier voor herroeping van de overeenkomst, dat als aanhangsel nr. 2 bij dit reglement is gevoegd, maar het gebruik van dit formulier is niet verplicht.
          4. [Alleen van toepassing in het Zweedse rechtsgebied] De consument kan ook een verklaring van herroeping indienen door gebruik te maken van het modelformulier van het Zweedse Consumentenbureau, dat beschikbaar is op  www.konsumentverket.se.
          5. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
          6. In geval van herroeping van de overeenkomst is de consument verplicht het product onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop hij de herroeping van de overeenkomst aan Kazar heeft medegedeeld, aan Kazar te retourneren. Om de termijn te voldoen, is het voldoende om het product vóór het verstrijken van de 14 dagen op te sturen naar het adres dat is aangegeven op de website van de Online Winkel op https://nl.kazar.com/ onder "Retourneren”.
          7. De consument draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen, met inbegrip van de rechten en heffingen die op de terugzending van toepassing zijn.
          8. Indien de consument kiest voor een andere wijze van levering van het product dan de door Kazar aangeboden goedkoopste standaard wijze van levering, is Kazar niet gehouden tot vergoeding van de door de Klant extra gemaakte kosten.
          9. In geval van herroeping van de overeenkomst zal Kazar onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de verklaring van de consument dat hij de overeenkomst herroept, alle van hem ontvangen betalingen, inclusief de kosten van levering van de goederen, aan de consument terugbetalen, met uitzondering van de bijkomende kosten van de door de consument gekozen wijze van levering anders dan de door Kazar aangeboden goedkoopste wijze van levering.
          10. Terugbetaling van betalingen geschiedt door Kazar met gebruikmaking van dezelfde door de Consument gebruikte betaalwijze, tenzij de Consument uitdrukkelijk instemt met een andere betaalwijze - in ieder geval zullen aan deze terugbetaling voor de Consument geen kosten zijn verbonden.
          11. Kazar kan de terugbetaling van de van de consument ontvangen betaling opschorten tot de ontvangst van de producten of de bevestiging van de verzending van de producten door de consument, naargelang welk feit zich het eerst voordoet.
          12. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik van het product op een andere wijze dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
          13. Het herroepingsrecht van de op afstand gesloten overeenkomst is voor de consument niet van toepassing ten aanzien van de volgende overeenkomsten.

           1) een overeenkomst voor de verlening van diensten, indien de entiteit de dienst heeft verleend met de uitdrukkelijke instemming van de consument, die vóór de verlening van de dienst ervan in kennis is gesteld dat de consument na de verlening van de dienst door de entiteit het recht zal verliezen om de overeenkomst te herroepen. van het contract;

           2) overeenkomsten die betrekking hebben op een product op maat, dat niet geprefabriceerd is, maar vervaardigd is volgens de instructies van de Klant of bedoeld is om aan zijn geïndividualiseerde behoeften te voldoen;

           3) contracten die betrekking hebben op producten met een korte houdbaarheidstermijn;

           4) contracten betreffende producten die worden geleverd in verzegelde verpakkingen die na opening om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden indien de verpakking na levering is geopend;

           5) opdrachten betreffende producten die door hun aard na de levering blijvend met andere producten moeten worden gecombineerd.

           • §71Contractueel herroepingsrecht

            

           1. De Klant kan zich ook na het verstrijken van de in § 7 genoemde termijn van 14 dagen, tot het verstrijken van de termijn van 30 dagen vanaf de datum van aankoop, uit de overeenkomst terugtrekken ("contractueel herroepingsrecht").
           2. Het contractuele herroepingsrecht kan alleen worden uitgeoefend op vertoon van het aankoopbewijs (kassabon of factuur), op voorwaarde dat het geretourneerde product geen sporen van gebruik of mechanische beschadiging vertoont. Het contractuele herroepingsrecht is niet van toepassing op de aankoop van Kazar Cadeaubonnen en gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten (bv. ingekorte bandjes, horloges waarbij de armbanden op verzoek van de Klant zijn ingekort).
           3. De in § 71 punt 1 bedoelde termijn van 30 dagen wordt berekend vanaf de dag volgend op de dag van aankoop van het produkt en verstrijkt op de 30e dag, zelfs indien dit een feestdag of een zaterdag is.
           4. Om de in § 71 lid 3 genoemde termijnen in acht te nemen, volstaat het om het product samen met het formulier voor herroeping, dat als bijlage nr. 2 bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd, naar het volgende adres dat is aangegeven op de website van de Online Winkel op https://nl.kazar.com/ onder "Retourneren”.
           5. Betaling van aankopen die op grond van het contractuele herroepingsrecht worden geretourneerd, geschiedt door Kazar met gebruikmaking van dezelfde betaalmiddelen als die welke de Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt.
           6. Het contractuele herroepingsrecht doet geen afbreuk aan en beperkt het herroepingsrecht niet dat voortvloeit uit het toepasselijke recht.

            

           • §8 Klachtenprocedure 
           1. Kazar is verplicht de goederen aan de Klant te leveren in overeenstemming met de overeenkomst. Meer informatie over wettelijke garantierechten is te vinden op: https://nl.kazar.com/klachten of in de desbetreffende wettelijke bepalingen.
           2. Klachten kunnen door de Klant schriftelijk worden ingediend bij het Kazar Klantenservicepunt op het volgende adres:
            Kazar Group Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta,
            ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700
            Polen, met de vermelding "Klacht".
           3. Elke klacht dient in het bijzonder te bevatten: naam en voornaam, postadres, e-mailadres, indien de Klant een antwoord op zijn klacht langs elektronische weg wenst te ontvangen, de datum van aankoop van het product, het type product waarop de Klacht betrekking heeft, een nauwkeurige beschrijving van het gebrek en de datum waarop het gebrek werd vastgesteld, het verzoek van de Klant, alsmede de methode die de voorkeur geniet voor de behandeling van de beslissing over een bepaalde klacht. Samen met de klacht moet een bewijs van aankoop van het product aan het Kazar-bedrijf worden voorgelegd. Dit kan een kopie zijn van het ontvangstbewijs, een kopie van de factuur, een betalingsbewijs of een ander bewijs. Er zij op gewezen dat de verstrekking van voornoemde gegevens door de Klant wordt aanbevolen, maar niet verplicht is. Daarom kan de Klant een klacht indienen zonder dergelijke gegevens, hetgeen de doeltreffendheid ervan niet zal beïnvloeden.
           4. Een klacht kan worden ingediend met behulp van het klachtenformulier dat beschikbaar is op de website van de Online Winkel in het tabblad "Klachten" op https://nl.kazar.com/klachten. Het klachtenformulier is slechts een model dat de Klant niet hoeft te gebruiken of te volgen.
           5. De Klant, die zijn rechten onder de garantie uitoefent, is verplicht de gebrekkige goederen op kosten van Kazar af te leveren op de plaats genoemd in § 8 lid 2 van deze voorwaarden.
           6. Kazar behandelt en beantwoordt klachten onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van de klacht. De Klant wordt in kennis gesteld van de wijze van behandeling van de klacht in het formulier dat hij bij de indiening van de klacht heeft gekozen..
           7. Klachten met betrekking tot de nieuwsbrief of andere elektronische diensten, met inbegrip van onregelmatigheden in de werking van de Online Winkel, kunnen worden gemeld:
            1) per e-mail aan het volgende adres: customercare@kazar.com,
            2) per telefoon, aan de Klantenservice: +48 16 677 60 00. De werktijden van de Klantenservice staan vermeld in het tabblad CONTACT onderaan de website https://nl.kazar.com/ (voor een telefoongesprek kunnen standaardkosten in rekening worden gebracht volgens het tarief van de operator).
           8. Klachten met betrekking tot de nieuwsbrief of andere elektronische diensten dienen in het bijzonder te bevatten: een beschrijving van de zaken waarop de klacht betrekking heeft, het e-mailadres dat bij de registratie van de klantaccount of het plaatsen van een bestelling is opgegeven en het e-mail- of postadres waar de Klant wenst dat op de klacht wordt gereageerd, indien dit een ander adres is, en de methode die de Klant verkiest om de klacht op te lossen. Er zij aan herinnerd dat de verstrekking van bovengenoemde gegevens door de Klant wordt aanbevolen, maar niet verplicht is, en dat de Klant bijgevolg een klacht kan indienen zonder dat deze gegevens worden meegedeeld, hetgeen de doeltreffendheid ervan niet zal beïnvloeden. De klacht zal worden onderzocht en binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de klacht door Kazar zal een antwoord worden verzonden. De Klant wordt van de beslissing in kennis gesteld op de wijze die de Klant bij de indiening van de klacht heeft gekozen.
           9. Indien er in de klacht iets ontbreekt, zal de onderneming Kazar de Klant daarvan in kennis stellen op het in de klacht vermelde adres.
            • §9 Buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures

             

            1. Consumenten kunnen gebruik maken van buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures. Het netwerk van Europese centra voor de consument helpt bij het oplossen van grensoverschrijdende geschillen. Voor meer informatie over buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures en hoe u daar in uw rechtsgebied toegang toe kunt krijgen, kunt u terecht op:  
             http://www.konsument.gov.pl/en/eck-w-europie.html of 
             http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.html
            2. Consumenten kunnen ook gebruikmaken van een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), overeenkomstig Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22 / EG (verordening ODR consumenten). Het Europese ODR-platform beoogt de onafhankelijke, onpartijdige, transparante, doeltreffende, snelle en billijke beslechting door de rechter van onlinegeschillen tussen consumenten en ondernemers over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten inzake onlineverkoop of onlinedienstverlening tussen in de Europese Unie woonachtige consumenten en in de Europese Unie gevestigde ondernemers te vergemakkelijken. Een elektronische link naar het ODR-platform is te vinden op www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wij willen u ook wijzen op de e-mailadressen van Kazar Group Sp. z o.o: customercare@kazar.com.
            3. Het gebruik van buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures geschiedt op vrijwillige basis en kan plaatsvinden indien beide partijen ermee instemmen.

             

            • §10 Nieuwsbrief
            1. De Klant kan ermee instemmen de door de onderneming Kazar uitgegeven nieuwsbrief te ontvangen. De nieuwsbrief wordt alleen verzonden aan klanten die de nieuwsbrief hebben aangevraagd door het betreffende vakje op het registratieformulier of in het contract aan te vinken, en vervolgens de bevestigingslink hebben geactiveerd die per e-mail naar het e-mailadres van de consument is verzonden (en daarmee hebben ingestemd met het ontvangen van commerciële informatie op het opgegeven e-mailadres).
            2. De nieuwsbrief wordt verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres, de informatie wordt verzonden in de vorm van een e-mailbericht. De nieuwsbrief bevat met name informatie over producten die door Kazar worden aangeboden, nieuwe collecties, lopende promoties. De nieuwsbrief is gratis.
            3. Klanten kunnen te allen tijde, om welke reden dan ook en zonder kosten, het e-mailadres waarnaar de nieuwsbrief wordt gestuurd wijzigen of zich uitschrijven voor de nieuwsbrief door te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief, het e-mailadres in te voeren in het daarvoor bestemde veld en te klikken op de knop "Uitschrijven".
            • 11 Persoonsgegevens en privacybeleid
            1. De persoonsgegevens van Klanten en Gebruikers van de Winkel worden beheerd door Kazar Group Sp. z o.o. met hoofdkantoor in Przemyśl 37-700, Lwowska 154, Polen.
            2. Voor kwesties in verband met gegevensbescherming kunnen zowel de Klant als de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: iod@kazar.com.
            3. Het verstrekken van persoonsgegevens door Klanten en Gebruikers van de Winkel geschiedt op vrijwillige basis, hoewel het in sommige gevallen noodzakelijk is om te voldoen aan het doel van de aankoop. De persoonsgegevens van de klanten worden verwerkt met het oog op de inschrijving in de winkel en, in geval van toestemming, in verband met de marketing van Kazar-producten en -diensten en de deelname aan de nieuwsbriefdienst, waaronder wordt verstaan het elektronisch verzenden van commerciële informatie en het gebruik van telecommunicatie-eindapparatuur - SMS, overeenkomstig de wet van 18 juli 2002 betreffende elektronische diensten. In geval van aankoop van goederen worden persoonsgegevens verwerkt met het oog op de correcte uitvoering van het verkoopcontract van de aangekochte producten en de levering ervan. Het niet verstrekken van de voor het sluiten van een verkoopovereenkomst noodzakelijke persoonsgegevens leidt tot weigering van het sluiten van een verkoopovereenkomst.
            4. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de marketing van producten en diensten en de deelname aan de nieuwsbrief is de gegeven toestemming, terwijl in het geval van klantenregistratie in de internetwinkel, de aankoop van goederen, gegevensverwerking noodzakelijk is om de verkoop uit te voeren.
            5. Persoonsgegevens worden bewaard totdat de Gebruiker van de Winkel zijn toestemming intrekt of tot maximaal 5 jaar nadat de laatste bestelling is verwerkt, in het geval van Klanten van de Winkel.
            6. Wij zullen persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven die Kazar diensten verlenen op het gebied van ICT, juridische en marketingactiviteiten. In het geval van Klanten van de Winkel, kunnen hun gegevens ook worden doorgegeven aan bedrijven die goederen leveren.
             61. In verband met ons gebruik van IT-systemen ter ondersteuning van de activiteiten van de Onderneming, kunnen uw persoonsgegevens worden geïmporteerd naar derde partijen zoals bepaald door de landen, namelijk de Verenigde Staten van Amerika, echter, de overdracht en verwerking van deze gegevens op dit grondgebied zal gebaseerd zijn op de standaard gegevensbeschermingsclausules vastgesteld door de Europese Commissie, die een adequaat niveau van bescherming van uw gegevens waarborgt.
            7. Elke Klant, evenals de Gebruiker, heeft het recht te verzoeken om toegang tot zijn gegevens, om wijziging, overdracht of schrapping ervan, alsmede het recht de verwerking van gegevens te beperken. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Kazar heeft de Klant het recht een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.
            8. Klanten en Gebruikers van de Winkel zullen worden geprofileerd op basis van hun persoonlijke gegevens, dat wil zeggen op basis van hun activiteit op de site, bekeken producten, zullen wij andere producten presenteren die zijn geselecteerd op basis van hun interesses, die voor hen van belang kunnen zijn. Klanten en Gebruikers van de winkel hebben het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de bovenstaande actie, in overeenstemming met de bepalingen van het Privacy- en Cookiesbeleid.
            9. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die op basis van uw toestemming worden verwerkt, te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op grond van de vóór de intrekking gegeven toestemming onverlet.
            10. Kazar maakt gebruik van cookies, dat wil zeggen kleine tekst- of cijferbestanden die door het ICT-systeem op het systeem van de Gebruiker worden opgeslagen (op een computer, telefoon of ander apparaat van de Gebruiker van waaruit de website is bezocht) wanneer de Gebruiker de website bezoekt, met inbegrip van subpagina's van de webwinkel, en die de identificatie van de Gebruiker mogelijk maken wanneer hij de website opnieuw bezoekt vanaf het apparaat (bv. computer, telefoon) waarop ze zijn opgeslagen.
            11. Cookies verzamelen gegevens over het gebruik dat de Gebruiker maakt van de website, met inbegrip van subpagina's van de internetwinkel, en hun voornaamste doel is het gebruik van de website te vergemakkelijken door de website aan te passen aan de behoeften en verwachtingen van de Gebruiker (personalisering van subpagina's van de website) en het gebruikersverkeer op de website te analyseren.
            12. Cookies worden op de website gebruikt met toestemming van de Gebruiker. De toestemming kan door de Gebruiker tot uitdrukking worden gebracht door middel van passende software-instellingen, met name de internetbrowser die is geïnstalleerd op het ICT-apparaat dat door de Gebruiker wordt gebruikt om de inhoud van de website te bekijken.
            13. Een andere mogelijkheid is dat een Gebruiker het gebruik van cookies in zijn browser op elk moment kan beperken of uitschakelen door middel van instellingen die cookies blokkeren of de Gebruiker waarschuwen tegen het opslaan van cookies op het apparaat waarop hij door de inhoud van de website bladert. In een dergelijk geval kan het echter gebeuren dat het gebruik van de website, met inbegrip van de subpagina's van de Online Winkel, minder effectief is, dat de Gebruiker geen toegang heeft tot bepaalde inhoud, en in extreme gevallen kan de juiste weergave van de websitepagina's, met inbegrip van de subpagina's van de Online Winkel, volledig worden geblokkeerd.
            14. Gedetailleerde bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens en het privacybeleid is te vinden in de rubriek Privacy- en cookiebeleid, die beschikbaar is en de website van de Internetwinkel in het tabblad "Privacybeleid" op: https://nl.kazar.com/privacy-beleid.

                

               • §12 Slotbepalingen
               1. Contracten die via de Internet Winkel worden afgesloten, worden in het Nederlands afgesloten.
               2. Informatie en prijslijsten op de website van de internetwinkel https://nl.kazar.com/ hebben betrekking op producten die in de internetwinkel worden aangeboden en vormen geen aanbod, maar slechts een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
               3. De onderneming Kazar eerbiedigt alle rechten van de Klanten krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn niet bedoeld om de rechten van de Klanten onder de wet te beperken of uit te sluiten, in het bijzonder onder de bepalingen van RICHTLIJN (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van contracten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG. Bovendien zal Kazar, wanneer de relevante wetgeving Consumenten een gunstiger beschermingsniveau biedt dan de bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/771, zich aan die wetgeving houden.
               4. Dit reglement is gratis beschikbaar op de website van de Online Store onder de link Reglement op: https://nl.kazar.com/reglementen en op de statutaire zetel van Kazar. Het Reglement is op dit adres beschikbaar in een vorm die kan worden gelezen, gedownload en opgeslagen op de computer van de Cliënt. Een via de Online Winkel gesloten overeenkomst wordt geregistreerd, beveiligd en aan de Klant ter beschikking gesteld door verzending naar het e-mailadres dat als onderdeel van de transactie in de Online Winkel is opgegeven als onderdeel van de Overeenkomst.
               5. Kazar behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden om juridische of organisatorische redenen te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gebracht van wijzigingen in het Reglement via de Internet Winkel: https://nl.kazar.com/, met een samenvatting van de wijzigingen in het Reglement, en met consolidatie van deze informatie op de website van de Internet Winkel: https://nl.kazar.com/ gedurende ten minste 14 opeenvolgende kalenderdagen. In het geval van wijzigingen van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot het ter beschikking stellen van een Klantenaccount of met betrekking tot persoonsgegevens of privacybeleid, worden Klanten die een Klantenaccount bij de Online Winkel hebben geregistreerd, eveneens per e-mail op het in het registratieformulier opgegeven adres op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen van de Algemene Voorwaarden. Informatie over wijzigingen in de voorwaarden wordt ten minste 14 kalenderdagen vóór de inwerkingtreding ervan verstrekt. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden treden in werking op de datum vermeld in de relevante informatie over de wijzigingen, maar niet later dan 14 kalenderdagen na de datum van mededeling ervan. Het gewijzigde Reglement is bindend voor de Klanten die een Klantenaccount hebben geregistreerd bij de Online Winkel, tenzij zij de wijzigingen in het Reglement niet aanvaarden en Kazar - binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van informatie over de wijzigingen - informeren over de beëindiging van de overeenkomst voor het leveren van Diensten voor Klantenaccounts op de wijze zoals aangegeven in § 2 punt 9 van het Reglement. In geval van wijziging van het Reglement zullen alle overeenkomsten en bestellingen die vóór de inwerkingtreding van het Reglement zijn geplaatst, worden uitgevoerd in overeenstemming met het Reglement dat van kracht is op de datum van het sluiten van de overeenkomst of het plaatsen van de bestelling door de Klant.
               6. In aangelegenheden die hier niet geregeld zijn, zijn de bepalingen van de Poolse wet van toepassing, en in het geval van Klanten die consumenten zijn, de dwingende bepalingen van de wet die geldt in het land waar de consument zijn woonplaats heeft.
               7. Deze Algemene Voorwaarden gaan vergezeld van:
                - aanwijzing betreffende het herroepingsrecht, dat bijvoegsel nr. 1 vormt
                - het voorbeeld van het intrekkingsformulier dat bijvoegsel nr. 2 vormt
               8. Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 5 oktober 2023. en bindend voor alle overeenkomsten die vanaf die datum worden gesloten.

               Bijvoegsel nr 1

               INFORMATIE OVER HET HERROEPINGSRECHT

                

               1. Recht van herroeping

               U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

               De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop:

               1) U of een door u aangewezen derde, die niet de koerier is, heeft het product in bezit genomen     - in het geval van een overeenkomst die de overdracht van de eigendom van het product tot onderwerp heeft,

               2) U, of een door u aangewezen derde, die geen koerier is, heeft de laatste van de producten - in het geval van een overeenkomst die de overdracht van eigendom van meerdere producten die afzonderlijk worden geleverd,

               3) U of een door u aangewezen derde, die niet de koerier is, heeft bezit gekregen van de laatste van van de partij of een gedeelte daarvan - in het geval van een overeenkomst die overdracht van eigendom inhoudt van de partij of een deel daarvan,

               4) de overeenkomst is gesloten - in het geval van opdrachten voor diensten.

                

               Om gebruik te maken van het recht om de overeenkomst te herroepen, dient u ons, namelijk Kazar Group Sp. z o.o. met hoofdkantoor te ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700, Polen, via e-mail hiervan op de hoogte te stellen:  customercare@kazar.com, telefoon naar het Klantenservice Centrum: +48 16 677 60 00, informeer over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, gestuurd per e-mail naar customercare@kazar.com of per post naar: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700, Polen, Gemarkeerd als "Retour".

                

               U kunt het voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar het is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

                

               1. Gevolgen van herroeping

               Als u zich uit dit contract herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de goedkoopste aangeboden normale leveringswijze). De terugbetaling geschiedt onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van uw besluit om gebruik te maken van uw recht om deze overeenkomst te herroepen.

               De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betaalmethode die voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt aanvaard. In ieder geval worden de gebruiker geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling.

               Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de geretourneerde producten hebben ontvangen of totdat wij een bewijs van hun terugzending hebben ontvangen, naargelang welk van de twee het eerst gebeurt.

                

               Wij verzoeken u het product onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons meedeelt dat u de overeenkomst herroept, terug te zenden of te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u het artikel vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt naar het adres dat is aangegeven op de website van de Online Winkel op https://nl.kazar.com/ onder "Retourneren”.

                

               De persoon die de producten retourneert, draagt de directe kosten van het retourneren van de producten, inclusief douane- en belastingkosten in verband met het retourneren van de goederen, tenzij Kazar ermee instemt deze te dragen, waarvan de persoon die de producten retourneert op de hoogte zal worden gesteld voordat de Bestelling wordt geplaatst.

                

               De Klant is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een ander gebruik van het product dan nodig was om de aard, de kenmerken en het beoogde gebruik van het product vast te stellen.

                

                

               Bijvoegsel nr 2

                

               VOORBEELDFORMULIER VOOR HERROEPING

               (dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd indien

                u de overeenkomst wenst te herroepen)

                

                

               Naar:

               Kazar Group Sp. z o.o.
               Lwowska 154
               Przemyśl 37-700
               Polen,
               Email: customercare@kazar.com

                

               Ik/wij (*) zie/zien (*) af van de overeenkomst betreffende de koop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)/levering van digitale inhoud(*):

                

               Nr

               Naam

               Symbool / Maat

               Aantal (**)

               Bruto eenheidsprijs

               1.

                

                

                

                

               2.

                

                

                

                

               3.

                

                

                

                

               4.

                

                

                

                

               5.

                

                

                

                


               Datum van bestelling (*)/afhaling

               (bestelling van dienst, inhoud/levering van goederen)     _____________________________________

                

               Naam van de consument(en)                                                _____________________________________

                

               Naam van de consument(en)                                                _____________________________________

                

               _____________________________________

                

                                                                                                               

                                                                                                                                                         

                

                                                                                                  _____________________________________

                

                                                                                          Datum en handtekening van de consument(en)

                                                                                                              (alleen in papieren vorm)

                

                

               (*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.

               (**) Gelieve de hoeveelheid van de te retourneren goederen aan te geven, bv. één paar