EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING


Bij Kazar zorgen we ervoor dat onze producten van de hoogste kwaliteit zijn en aan alle vereiste normen voldoen. Hieronder vindt u toegang tot de EU-conformiteitsverklaring voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen - zoals Kazar-zonnebrillen - waarin wordt bevestigd dat deze voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad.

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING


Bij Kazar zorgen we ervoor dat onze producten van de hoogste kwaliteit zijn en aan alle vereiste normen voldoen. Hieronder vindt u toegang tot de EU-conformiteitsverklaring voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen - zoals Kazar-zonnebrillen - waarin wordt bevestigd dat deze voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad.