AVG


 

 

AVG

Kazar Group Sp. z o.o. streeft er als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens naar te voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming - AVG).

Naar aanleiding van het bovenstaande willen wij u informeren dat wij adequate beleidsmaatregelen en procedures hebben ingevoerd om ervoor te zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG richtlijnen en streven wij ernaar deze dagelijks te verbeteren, zodat u zich veilig voelt. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, verlies en vernietiging of ongeoorloofde wijziging.

Ter nakoming van de verplichtingen die artikel 13, leden 1 en 2, van de AVG ons oplegt, vermelden wij hieronder de inhoud van de informatieclausules voor de verschillende situaties waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 1. Informatieclausule voor personen die met ons corresponderen: download
 2. Informatieclausule voor personen die een klacht indienen: download
 3. Informatieclausule voor personen die worden geregistreerd tijdens een telefoongesprek met de klantenservice: download
 4. Informatieclausule voor personen die onder videobewaking staan: download
 5. Informatieclausule voor personen die onze goederen huren: download
 6. Informatieclausule voor onze contractanten: download
 7. Informatieclausule Facebook/Instagram: download

AVG


 

AVG

Kazar Group Sp. z o.o. streeft er als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens naar te voldoen aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming - AVG).

Naar aanleiding van het bovenstaande willen wij u informeren dat wij adequate beleidsmaatregelen en procedures hebben ingevoerd om ervoor te zorgen dat onze organisatie voldoet aan de AVG richtlijnen en streven wij ernaar deze dagelijks te verbeteren, zodat u zich veilig voelt. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, verlies en vernietiging of ongeoorloofde wijziging.

Ter nakoming van de verplichtingen die artikel 13, leden 1 en 2, van de AVG ons oplegt, vermelden wij hieronder de inhoud van de informatieclausules voor de verschillende situaties waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 1. Informatieclausule voor personen die met ons corresponderen: download
 2. Informatieclausule voor personen die een klacht indienen: download
 3. Informatieclausule voor personen die worden geregistreerd tijdens een telefoongesprek met de klantenservice: download
 4. Informatieclausule voor personen die onder videobewaking staan: download
 5. Informatieclausule voor personen die onze goederen huren: download
 6. Informatieclausule voor onze contractanten: download
 7. Informatieclausule Facebook/Instagram: download