VOORWAARDEN VAN HET AANBOD BIJ AANKOOP VAN EEN SET BETAAL JE MINDER  


 

Voorwaarden van het aanbod

Bij aankoop van een set betaal je minder

 

Dit reglement (hierna te noemen het "Reglement") bevat de voorwaarden van de permanente aanbieding "Bij aankoop van een set betaal je minder" (hierna te noemen de "aanbieding"), aangeboden door Kazar Group Sp. z o.o., gevestigd te Przemyśl (postcode 37-700), ul. Lwowska 154, ingeschreven in het ondernemersregister dat wordt bijgehouden door de districtsrechtbank van Rzeszów, afdeling XII Economische Zaken van het Nationale Gerechtsregister onder KRS nr. 0000132965; NIP: 795-15-32-361, BDO: 000030990, met de status van een grote ondernemer in de zin van de bepalingen van de Wet ter bestrijding van buitensporige vertragingen bij handelstransacties van 8 maart 2013 (Staatsblad van 2022, punt 893), aandelenkapitaal: 150.000 PLN (hierna: "Kazar").

 

 

§1 Algemene bepalingen

 

 

 1. Het aanbod wordt gepresenteerd onder de naam "Bij aankoop van een set betaal je minder" en is een permanent voorwaardelijk aanbod.
 2. Het aanbod is beschikbaar in alle vaste Kazar showrooms op het grondgebied van de Republiek Polen (hierna te noemen: Showrooms) en in de Online winkel van de Organisator die beschikbaar is op de website https://kazar.com/ (hierna te noemen: Online winkel). De lijst van showrooms is beschikbaar op de website https://kazar.com/znajdz-salon.
 3. De aanbieding is permanent.

§2 Beginselen van het programma

 

 1. De begunstigde van de aanbieding kan iedere natuurlijke persoon zijn met volledige rechtsbevoegdheid, zijnde een consument in de zin van artikel 22, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen de "Klant".
 2. De aanbieding heeft betrekking op goederen uit de categorie koffers die momenteel in de Showrooms en in de Online winkel te koop worden aangeboden, een gedetailleerde lijst van goederen die onder de aanbieding vallen is beschikbaar in de Showrooms en in de Online winkel in het tabblad op: https://kazar.com/kobieta/torebki/walizki.html.
 3. De klant kan de koffers combineren tot een set, op de voorwaarde dat hij of zij in één enkele transactie ten minste 2 of 3 artikelen koopt uit het assortiment waarop de aanbieding betrekking heeft
 4. Voor de aankoopprijs van een set van 2 koffers geldt een korting van 10% op de som van de eenheidsprijzen.
 5. Voor de aankoopprijs van een set van 3 koffers geldt een korting van 20% op de som van de eenheidsprijzen.
 6. De prijsvermindering onder de voorwaarden beschreven in de Voorwaarden - bedoeld in punt 5 hierboven - is het maximale voordeel dat de Klant kan ontvangen.
 7. Indien de klant een product uit de set wenst terug te sturen, is hij verplicht, naar zijn keuze, het equivalent van het ontvangen voordeel, bestaande uit een prijsvermindering, of de gehele set terug te sturen.
 8. De aanbieding is niet verbonden met promotionele acties, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is in de gedetailleerde voorwaarden van een bepaalde promotionele actie. Het bovenstaande betekent met name dat de goederen waarop de aanbieding betrekking heeft, geen goederen mogen zijn waarop eerder korting is gegeven, die in de uitverkoop zijn of waarvoor een korting is verleend in het kader van een promotionele actie.

 

§3 Slotbepalingen

 

 1. Het reglement treedt in werking op 22.02.2023.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de Showrooms en in de Online winkel op: www.kazar.com.
 3. Klachten over de aanbieding kunnen rechtstreeks bij de Showroom worden ingediend tijdens de openingstijden of door een klacht per e-mail te sturen naar: bok@kazar.com. Het is raadzaam dat de klachtmelding met name bevat: naam en achternaam, contactgegevens en een omschrijving van de zaak waarop de klacht betrekking heeft. De klacht zal in behandeling worden genomen en binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht worden beantwoord.
 4. Op alle aangelegenheden die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de andere toepasselijke wettelijke voorschriften, met name de Wet op de consumentenrechten van toepassing, terwijl op overeenkomsten die via de Internet winkel worden gesloten, ook de bepalingen van het reglement van de Internet winkel van toepassing zijn.
 5. De beheerder van de persoonsgegevens is Kazar Group Sp. z o.o., gevestigd in Przemyśl (postcode 37-700), ul. Lwowska 154. Volledige informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Organisator is te vinden op: https://kazar.com.

VOORWAARDEN VAN HET AANBOD BIJ AANKOOP VAN EEN SET BETAAL JE MINDER  


 

Voorwaarden van het aanbod

Bij aankoop van een set betaal je minder

 

Dit reglement (hierna te noemen het "Reglement") bevat de voorwaarden van de permanente aanbieding "Bij aankoop van een set betaal je minder" (hierna te noemen de "aanbieding"), aangeboden door Kazar Group Sp. z o.o., gevestigd te Przemyśl (postcode 37-700), ul. Lwowska 154, ingeschreven in het ondernemersregister dat wordt bijgehouden door de districtsrechtbank van Rzeszów, afdeling XII Economische Zaken van het Nationale Gerechtsregister onder KRS nr. 0000132965; NIP: 795-15-32-361, BDO: 000030990, met de status van een grote ondernemer in de zin van de bepalingen van de Wet ter bestrijding van buitensporige vertragingen bij handelstransacties van 8 maart 2013 (Staatsblad van 2022, punt 893), aandelenkapitaal: 150.000 PLN (hierna: "Kazar").

 

 

§1 Algemene bepalingen

 

 

 1. Het aanbod wordt gepresenteerd onder de naam "Bij aankoop van een set betaal je minder" en is een permanent voorwaardelijk aanbod.
 2. Het aanbod is beschikbaar in alle vaste Kazar showrooms op het grondgebied van de Republiek Polen (hierna te noemen: Showrooms) en in de Online winkel van de Organisator die beschikbaar is op de website https://kazar.com/ (hierna te noemen: Online winkel). De lijst van showrooms is beschikbaar op de website https://kazar.com/znajdz-salon.
 3. De aanbieding is permanent.

§2 Beginselen van het programma

 

 1. De begunstigde van de aanbieding kan iedere natuurlijke persoon zijn met volledige rechtsbevoegdheid, zijnde een consument in de zin van artikel 22, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen de "Klant".
 2. De aanbieding heeft betrekking op goederen uit de categorie koffers die momenteel in de Showrooms en in de Online winkel te koop worden aangeboden, een gedetailleerde lijst van goederen die onder de aanbieding vallen is beschikbaar in de Showrooms en in de Online winkel in het tabblad op: https://kazar.com/kobieta/torebki/walizki.html.
 3. De klant kan de koffers combineren tot een set, op de voorwaarde dat hij of zij in één enkele transactie ten minste 2 of 3 artikelen koopt uit het assortiment waarop de aanbieding betrekking heeft
 4. Voor de aankoopprijs van een set van 2 koffers geldt een korting van 10% op de som van de eenheidsprijzen.
 5. Voor de aankoopprijs van een set van 3 koffers geldt een korting van 20% op de som van de eenheidsprijzen.
 6. De prijsvermindering onder de voorwaarden beschreven in de Voorwaarden - bedoeld in punt 5 hierboven - is het maximale voordeel dat de Klant kan ontvangen.
 7. Indien de klant een product uit de set wenst terug te sturen, is hij verplicht, naar zijn keuze, het equivalent van het ontvangen voordeel, bestaande uit een prijsvermindering, of de gehele set terug te sturen.
 8. De aanbieding is niet verbonden met promotionele acties, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is in de gedetailleerde voorwaarden van een bepaalde promotionele actie. Het bovenstaande betekent met name dat de goederen waarop de aanbieding betrekking heeft, geen goederen mogen zijn waarop eerder korting is gegeven, die in de uitverkoop zijn of waarvoor een korting is verleend in het kader van een promotionele actie.

 

§3 Slotbepalingen

 

 1. Het reglement treedt in werking op 22.02.2023.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de Showrooms en in de Online winkel op: www.kazar.com.
 3. Klachten over de aanbieding kunnen rechtstreeks bij de Showroom worden ingediend tijdens de openingstijden of door een klacht per e-mail te sturen naar: bok@kazar.com. Het is raadzaam dat de klachtmelding met name bevat: naam en achternaam, contactgegevens en een omschrijving van de zaak waarop de klacht betrekking heeft. De klacht zal in behandeling worden genomen en binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht worden beantwoord.
 4. Op alle aangelegenheden die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de andere toepasselijke wettelijke voorschriften, met name de Wet op de consumentenrechten van toepassing, terwijl op overeenkomsten die via de Internet winkel worden gesloten, ook de bepalingen van het reglement van de Internet winkel van toepassing zijn.
 5. De beheerder van de persoonsgegevens is Kazar Group Sp. z o.o., gevestigd in Przemyśl (postcode 37-700), ul. Lwowska 154. Volledige informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Organisator is te vinden op: https://kazar.com.